Bayrak yarışı devam ediyorSektörümüzün önde gelen sekiz müteşebbisi bir araya gelerek İstanbul Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nı kurduklarında yıl 1961 idi. Sendika Karar Defteri’ne işlenen bir numaralı karar ise kuruluşumuzun ilk Başkan ve Yönetimine ilişkindi.  Kuruluşundan günümüze tüm ülke sathına yayılarak, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası adı altında çok değerli sanayicilerimizi bir araya getiren teşkilatımız, Türk ekonomisine ve çalışma hayatına çok önemli katkılarda bulundu.  Şahsım da 23’üncü ve 24’üncü dönem Genel Kurullarımızın gösterdiği teveccühle seçildiğim Başkanlık görevini aynı hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle gururla sürdürdüm.
Çalışma arkadaşlarımla birlikte bu altı yıla pek çok etkinlik ve proje sığdırdık. Sendikamızın hazırladığı kanun teklifleri ve hükümet nezdinde gösterdiği önemli çabalar sayesinde yasalaşan İşveren Dayanışma ve Yardım Fonu, üyelerimize sağlanan en önemli desteklerden biri oldu. Ayrıca Adli Yardım Desteğimiz, mesleki eğitim çalışmalarımız, yazılım ve fuar desteklerimiz ve daha birçok kalemle üyelerimizin ekonomik ve sınai faaliyetlerine katkı sağlamak için çalıştık. İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Ödülleri, Üyelerimizin Endüstri 4.0’a Entegrasyonu gibi günümüzün gereği yeniliklere adapte olması için pek çok yenilikçi proje gerçekleştirdik. Toplumda ve karar alıcılar nezdinde sektörümüzün algısının yükseltilmesi, ülkemiz için ne kadar stratejik bir sektör olduğunun vurgulanması, iş hayatında örgütlülüğün önemi gibi kritik konulara dikkat çekmek için kamuoyu çalışmaları yaptık.
Sendikamızın ve sektörümüzün uluslararası temsiline önem verdik. Sektörümüzle ilgili yenilikleri takip edebileceğimiz konferanslara katıldık; ITMF, Euratex, IWTO, Textile Institute gibi uluslararası kuruluşlara katkı sağlamaya devam ettik. Bu çalışmaların hedefi Sendikamızı ulusal ve uluslararası çevrelerde bir referans noktası haline getirmekti.
Ülkemiz ve özellikle sektörümüz için ekonomik şartların dalgalı bir seyir izlediği bu dönemde, hem işverenlerimizin işletmelerinin hayatta kalması, hem de işçilerin refah seviyelerini koruyarak iş barışını tesis etmek için Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) müzakerelerinde azami çaba gösterdik. Bu vesileyle önümüzdeki aylarda başlayacak 25’inci Dönem TİS sürecini yürütecek yeni Yönetimimize şimdiden başarılar diliyorum.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nın 25’inci Genel Kurulu’nun üyelerimiz ve sektörümüze hayırlı olmasını temenni eder, yeni Faaliyet Dönemi çalışmalarının Türk tekstil sektörünün dünyada hak ettiği yere gelmesine katkı sağlamasını dilerim.
Saygılarımla,
Muharrem Kayhan
Yönetim Kurulu Başkanı