Dev ekonomilerin sıcak yazı2018 yazı, dünya ticaretinde çok ilginç gelişmelere sahne oldu. Bir yandan Avrupa Birliği ve Japonya gibi dev ekonomiler dünyanın en kapsamlı ticaret anlaşmalarından Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nı imzalarken, diğer yandan ABD ve Çin gibi devler arasında da Ticaret Savaşları, içinde Türkiye’nin de olduğu yeni cephelerde devam ediyor. Liberal ve korumacı ticaret politikaları arasındaki rekabet hiç bu kadar sert olmamıştı.
Bunlara ek olarak; bir de ABD’nin İran’a karşı ekonomik yaptırımları yeniden ve kapsamlı bir şekilde başlatması ve bunlara uymayan üçüncü taraflar için “ekonomik sonuçları” olacağını nazikçe hatırlatması, bu yazı daha da sıcak yapan gelişmeydi.
Uluslararası arenada böylesi gelişmeler yaşanırken, biz kendi işimiz olan tekstil üretimini en iyi şekilde yapmak konusundaki gayretimize devam ediyoruz. Üretimde sürdürülebilirlik, tekstilde geri dönüşüm, tarladan-mağazaya izlenebilirlik gibi çalışanlarımıza, müşterilerimize ve dünyaya karşı sorumluluklarımızı kapsayan konuları sürekli gündemimizde tutuyor, üyelerimizde farkındalık yaratıyor, bu alanlarda yürüttükleri yenilikçi çalışmaları destekliyoruz.
Yaşanan ekonomik krizler gösterdi ki, sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme ancak üretimle olur. Geçtiğimiz dönemlerde altyapı yatırımlarına ayrılan ciddi kaynaklar sayesinde ülkemizin önemli bir dönüşüm yaşadığı yadsınamaz bir gerçek. Fakat içinde bulunduğumuz mevcut koşullar iyileşinceye kadar, ülkeye döviz girdisi sağlayan sektörlere öncelik verilmesi gerekiyor. Yıllardır net dış ticaret fazlası veren ve istihdama önemli bir katkı yapan tekstil sektörü olarak beklentimiz, gerek devletimizin teşvik politikaları, gerekse finansa erişimin kolaylaştırılması yoluyla desteklenmektir. İş dünyasının, önümüzdeki günlerde açıklanacak Orta Vadeli Program’dan beklentisi de bu yöndedir.
Böylece şimdiye kadar başarılı politikalarla korunmaya çalışılan bütçe dengesine katkı yapılmış olacak; dış piyasada yabancı yatırımcı ve finans kurumları, iç piyasada  da yerli sanayici ve tüketicilerde Türkiye’ye güven tekrar tesis edilecektir.
Önümüzdeki yoğun fuar ve sektörel etkinlik döneminin üyelerimiz ve sektörümüz açısından başarılı geçmesi dileklerimle.

Muharrem Kayhan
Yönetim Kurulu Başkanı