2. İnovasyon Yarışması (2013 Yılı)


Tekstil Sektörü ile ilgili üniversite-sanayi-sendika işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan akademik bilginin ödüllendirilerek yenilikçi, farklı, özgün projelerin desteklenmesi amacıyla Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası tarafından 2. İnovasyon Yarışması düzenlendi.

Bu yarışma ile sanayide uygulanabilecek, inovatif değer taşıyan projelerin seçilmesi ve bu çalışmalara hayat veren lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve akademisyenlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Yarışmaya 12 farklı üniversiteden toplam 50 özgün proje katılmıştır. Ön değerlendirme birinci yarışmada olduğu gibi, North Carolina State University, College of Textiles tarafından yapıldı ve her bir proje aşağıda bulunan 4 farklı kriter çerçevesinde puanlandı. Finalistler akademisyenler, sanayiciler, bakanlık yetkilileri ve ar-ge merkezi müdürlerinden oluşan kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenecektir. Değerlendirmeler devam etmektedir.

Projenin genel değerlendirilmesi ( %20)
       •    Yapılabilirliği, mevcut aşaması
       •    Elde edilen sonuç
       •    Tekstil sanayisine katkısı
1.    Projenin orijinalliği (%40)
       •    Yenilikçi ve yaratıcı olması
       •    Projenin hangi temeller üzerine kurulduğu; tasarımı, metodolojisi, yeni teknoloji vb.
       •    Eğer varsa projenin tasarımının/içeriğinin dünyada ilk olması
2.    Proje sonucunda elde edilen ürünün rekabetçi ve pazarlanabilir olması (%20)
       •    Projenin ürün ve hizmete dönüşebilir olması
       •    Ürünün rekabetçi ve pazarlanabilir olması
3.    Projenin Ulusal ekonomiye veya Teknolojiye Katkısı (%20)


2. İnovasyon Yarışması SonuçlarıTekstil Sektörü ile ilgili üniversite-sanayi-sendika işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan akademik bilginin ödüllendirilerek yenilikçi, özgün projelerin desteklenmesi amacıyla Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası tarafından “2. İnovasyon Yarışması” düzenlendi.

Bu yarışma ile sanayide uygulanabilecek, inovatif değer taşıyan projelerin seçilmesi ve bu çalışmalara hayat veren lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve akademisyenlerin desteklenmesi amaçlandı.

Yarışmaya 12 farklı üniversiteden toplam 50 özgün proje katıldı. Dereceye giren ilk dört proje ulusal ve uluslararası akademisyenler, sanayiciler, bakanlık yetkilileri ve ar-ge merkezi müdürlerinden oluşan iki ayrı Değerlendirme Kurulu tarafından belirlendi.

Söz konusu yarışmada dereceye giren projeler aşağıda yer almaktadır;

1- Haslık Derecelendirilmesi için Objektif Bir Yöntem Geliştirilmesi

Yrd.Doç.Dr. Bekir YILDIRIM (Erciyes Üni.)

2-Çevreci Nanokaplama Yöntemi İle Boyama ve Fonksiyonel Bitim İşlemlerinin Tek Adımda Uygulanması

Yrd.Doç.Dr.Şule Sultan UĞUR  (Süleyman Demirel Üni.) Prof. Dr. Merih SARIIŞIK (Dokuz Eylül Üni.)                    

3- Perlit Katkılı Poliester Filament Üretimi

Prof. Dr. Esra KARACA, Doç. Dr. Sunay ÖMEROĞLU, Yük. Müh. Okan AKÇAM (Uludağ Üni.)

Mansiyon- Karbon Nano Tüp İplikler ile Güneş Işığından Elektrik Enerjisi Üreten Fotovoltaik Tekstil (Solar Tekstil) Ürünlerinin Geliştirilmesi

Prof. Dr. Özer  GÖKTEPE,

Prof. Dr. Fatma GÖKTEPE  (Namık Kemal Üni.)


Finale kalan 8 proje liderinin ve ekibinin 2-5 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek olan 13.Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu (IITAS)’na katılımlarının Sendikamız tarafından sağlanmasına karar verilmiş olup, ödül töreni bu sempozyum esnasında gerçekleşecektir.

ÖDÜLLER

Birincilik ödülü: 20.000 TL.
İkincilik ödülü: 15.000 TL.
Üçüncülük ödülü: 10.000 TL.
Mansiyon ödülü: 5.000 TL.

•    DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1.    Projenin genel değerlendirilmesi ( %20)
·     Yapılabilirliği, mevcut aşaması
·     Elde edilen sonuç
·     Tekstil sanayisine katkısı

2.    Projenin orijinalliği (%40)
·     Yenilikçi ve yaratıcı olması
·     Projenin hangi temeller üzerine kurulduğu; tasarımı, metodolojisi, yeni teknoloji vb.
·     Eğer varsa projenin tasarımının/içeriğinin dünyada ilk olması

3.    Proje sonucunda elde edilen ürünün rekabetçi ve pazarlanabilir olması (%20)
·     Projenin ürün ve hizmete dönüşebilir olması
·     Ürünün rekabetçi ve pazarlanabilir olması

4.    Projenin Ulusal ekonomiye veya Teknolojiye Katkısı (%20)


·       FİNALE KALAN 8 PROJE

P02

PERLİT KATKILI POLİESTER FİLAMENT ÜRETİMİ

P06

ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN ÇOK FONKSİYONLU KARARTMA (BLACK-OUT) PERDELİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ

P09

FANTEZİ İPLİK ÜRETİMİ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM:
FLOKLAMA TEKNİĞİ İLE FANTEZİ İPLİK ÜRETİMİ

P20

SENTETİK ÇİM ATIKLARININ LİF TAKVİYELİ ASFALT ÜRETİMİNDE DEĞER LENDİRİLMESİ

P31

ÇEVRECİ NANOKAPLAMA YÖNTEMİ İLE BOYAMA VE FONKSİYONEL BİTİM İŞLEMLERİNİN TEK ADIMDA UYGULANMASI

P47

HASLIK DERECELENDİRMESİ İÇİN OBJEKTİF BİR YÖNTEM GELİŞTİRMESİ

P42

KARBON NANO TÜP İPLİKLER İLE GÜNEŞ IŞIĞINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN FOTOVOLTAİK TEKSTİL(SOLAR TEKSTİL) ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

P44

TEKSTİL  ENDÜSTRİSİ İÇİN EKOLOJİK VE EKONOMİK FULAR TASARIMI