1. Yalın 6 Sigma Proje Yarışması (2013 Yılı)


Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nın 2007 yılından beri desteklediği Yalın 6 Sigma projelerinde yer alarak firmalarına katkı sağlayan çalışanların ödüllendirilmesi, proseslerde mükemmellik amaçlayan çalışmaların desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla Sendikamız tarafından “1. Yalın 6 Sigma Proje Yarışması” 2013 yılı içerisinde düzenlendi.

Yarışmaya 10 farklı tekstil firmasından toplam 60 özgün proje katıldı. Dereceye giren ilk dört proje sanayiciler, akademisyenler, bakanlık yetkilileri ve profesyonel yöneticilerden oluşan bir Değerlendirme Kurulu tarafından 6 farklı performans kriteri çerçevesinde belirlendi.

DERECEYE GİREN PROJELER

1-İplik İmalatında Enerji Maliyetlerinin Düşürülmesi
ONUR YÜKSEL
COATS TÜRKİYE İPLİK SAN.A.Ş.
Kalite Müdürü 

Proje özet bilgisi;
Fabrikalarda üretim kapasitesini arttırmak için akla gelen ilk şey; makina hızının arttırılmasıdır. Ancak makina hız artışının elektrik tüketimi üzerindeki negatif etkisi genellikle gözardı edilir. Bu projede, yüksek enerji tüketimli geleneksel büküm makinasında, makina devri 13000 ‘den 11000 dev/dak ‘ya düşürülerek, sadece %15 imalat kaybına karşılık elektrik tüketiminde %34 tasarruf sağlandı. Projemizde bir yandan geleneksel büküm makinalarında hız düşürülürken diğer yandan imalat, boş kapasite elverdiği ölçüde, enerji verimli TFO (Two For One) büküm makinalarına kaydırıldı. Bunu gerçekleştirmek, ancak önümüzdeki en büyük engel olan; TFO ‘da üretilen ipliklerdeki görece yüksek tüylülüğün bertaraf edilmesiyle mümkündü. DOE (Deney tasarımı) yapılarak, minimum tüylülük için optimum ayarlar tespit edildi. Sonuç olarak; Büküm Dairesi ‘nin elektrik tüketimi, 2,78 ‘den 2,47 kw/kg ‘a düşürülerek 59.761 $ kazanç sağlandı.

2. Dokuma Tezgahlarında Setup Sürelerinin Azaltılması
ŞEVKET SERDAR TOK
YÜNSA YÜNLÜ SAN. VE TİC. A.Ş.
Çözgü ve Dokuma İşletmeleri Mühendisi

Proje özet bilgisi;
Proje SETUP sürelerinin düşürülmesi darboğazların azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi ve ürün kalitelerinin arttırılması konusunda önemli bir anahtar konumundadır. Bu projede kullanılan sistem literatürde SMED sistemi olarak adlandırılır. Proje dokuma tezgahlar ında 220 dakika süren setup sürelerinin SMED sistemi kullanılarak 59 dakika’ya düşürülmesini ve tip değişim ekibinin daha rahat çalışabilmesini sağlayan teknikleri anlatır. Projede 12000 adamXsaat lik eğitim ile çalışan yetkinliklerinin de arttırılması hedeflenmiştir.   ?

3. Atık Su Arıtma Tesisi Maliyetlerinin Azaltılması
Ali DELİKANLI
BOSSA TİC. VE SAN. İŞL. T.A.Ş.
Dış Giyim İşletmeleri Makine ve Enerji Şefi

Proje özet bilgisi;
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 24 Nisan 2011 tarihli Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde, 12 ay içerisinde renk parametresi deşarj standardının sağlanması gerektiği hükmü yer almaktaydı. Standardın sağlanabilmesi amacıyla, artan kimyasal madde ve enerji tüketimi miktarı, maliyetleri 7 katına çıkarmıştır. Bu sebeple Bossa Dış Giyim İşletmeleri Arıtma Tesisi maliyetlerini azaltmak için gerçekleştirilen Yalın 6 Sigma projesi sonucunda sistemin matematiksel modeli kurulmuştur. Sonuçta hem standartlar sağlanmış hem de kimyasal madde ve enerji maliyetleri % 70 azaltılmış olup, 340.000 TL/Yıl kazanç elde edileceği öngörülmüştür.

Mansiyon-İplik Kalitesinin İyileştirilmesi (Bahariye Mensucat)
ŞANSAL ÇETİN
BAHARİYE MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Kalite Güvence Müdürü

Proje özet bilgisi;

ÖDÜLLER:
Birincilik ödülü: 20.000 TL.
İkincilik ödülü: 15.000 TL.
Üçüncülük ödülü: 10.000 TL.
Mansiyon ödülü: 5.000 TL.

Ayrıca, nihai değerlendirmeye kalan 10 proje liderinin ve ekibinin 18-20 Şubat 2014 tarihleri arasında Paris’te gerçekleşecek olan PREMİERE VİSİON Fuarına katılımları TTSİS tarafından karşılanacaktır.
Yarışmanın ödül töreni 26 ARALIK 2013 tarihinde POİNT OTEL BARBOROS’ta yaklaşık 120 sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.