III. AİLE YARDIMI (01 Ocak 2016’dan geçerli) 2134 göst.

x

0,088817 k.sayı

=

189,54.-TL/Ay

 

Not:  Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir.