Yüksek katma değer için üretime devam

Hürriyet Gazetesi 03 Ekim 2014

Dünyadaki rekabetçi konumu ile Türkiye'nin yeni sanayi hamlesi için en avantajlı sektör olan tekstil ve hazır giyimin toplam ihracattaki payı yüzde 18.2. İhracat odaklı büyüme için sektörde üretimin aralıksız artması hayati önem taşıyor.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın geçtiğimiz günlerde sanayinin ülke ekonomisindeki payının giderek azalmasının yarattığı risklere işaret etmesi ve ardından hükümet programında sanayi yatırımlarının artırılması kararı, dikkatleri hammaddeden kumaşa, kumaştan giysi imalatına kadar tam entegre yapısı ile Türkiye'nin her bölgesinde üretim yapan tekstil ve hazır giyim sektörüne çekti. Sahip olduğu 'know how', ülke geneline yayılmış altyapı yatırımları ve en önemlisi ihracatta dünyanın tekstilde 6'ncı, hazır giyimde 4'üncü oyuncusu olan tekstil ve hazır giyim, Türkiye'nin planladığı sanayi hamlesi için en avantajlı sektör olarak öne çıkıyor. Geçen yıl gerçekleştirdiği 27.7 milyar dolar ihracat ve 12.5 milyar dolar ithalat sonucunda 15.2 milyar dolar cari fazla veren tekstil ve hazır giyim, Türkiye'nin dünyadaki en rekabetçi sektörü. Dolayısıyla tek başma 1 milyona yaklaşan kayıtlı istihdamı ile Türkiye ekonomisi içinde büyük pay alan tekstil ve hazır giyim sektör ünde üretimin devamlılığı hayati bir önem taşıyor.

İstihdam 1 milyona dayandı
2014 Mayıs ayı SGK verilerine göre; tekstil ve hazır giyim sanayinde 52 bin 640 firma faaliyet yürütüyor. Sektör, imalat işgücünün yüzde 32'sini oluşturması itibariyle Türkiye'nin majör bir işveren sektörü olarak öne çıkıyor. Sektörde kayıtlı işçi sayısı 936 bin 760 kişiyi bulurken, dolaylı olarak ise 2 milyon kişi istihdam edilyor. Tekstil ve hazır giyim sanayi, 2013'te 27.7 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin genel ihracatının yüzde 18.2'sini gerçekleştirerek, ihracat şampiyonu oldu. Buna karşılık, ithalatı sadece 12.5 milyar dolar olan sektör, 15.2 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

Yüksek katma değer
Sektör 2014'ün ilk 7 ayında 17.4 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye'nin genel ihracatının yüzde 18.6'sını gerçekleştirdi. Buna karşılık, sektörün ithalatı sadece 7.8 milyar dolar. Cari işlem dengesine en önemli katkıyı yapan sektör, 9.6 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. 2013'te genel Türkiye ihracatı birim değeri 1.5 dolar/ kg iken, tekstilde bu oran 5.1 dolar/ kg, hazır giyim de ise 18.6 dolar/ kg. Dolayısıyla tekstil ve hazır giyim sektörü kendisi haricinde dış ticaret fazlası veren 5 sektörün toplamından fazlasını tek başına sağlamış oluyor. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan cari açıkla mücadelede sağladığı dış ticaret fazlası ile tekstil ve hazır giyim sanayi, Türkiye'de ihracat odaklı büyümenin dinamosu görevini üstleniyor.

44.4 milyar TL cari fazla
SGK’nın Mayıs 2014 verilerine göre, hazır giyim ithalatına Temmuz 2011’de getirilen ek vergilerin de
olumlu yansımasıyla bu süreçte yüzde 18’lik artış ile tekstil ve hazır giyimde 172 bin yeni istihdam sağlandı. Yaratılan bu fazladan istihdam yepyeni bir sektör oluşturacak büyüklükte. Sektörün Ağustos 2011 - Temmuz 2014 döneminde gerçekleştirdiği yatırımları 15.2 milyar TL’ yi aştı. Karar öncesi ise, 3 yıllık dönem boyunca verilen teşvik belgesi toplamı sadece 4 milyar doları ancak buluyor. Ağustos 2011 - Temmuz 2014 döneminde yaptığı toplam 80.7 milyar dolarlık ihracata karşılık sadece 36.3 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Böylece sadece 3 yıldan kısa süre zarfında sektör cari açığın kapanması için Türkiye ekonomisine 44.4 milyar doları aşkın dış ticaret fazlası sağladı.

Neden tekstil ve giyim
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2014 Ağustos ayı ihracat rakamları itibariyle, aylık 2.4 milyar dolarlık ihracat ile tekstil ve hazır giyim sanayi bir kez daha Türkiye ihracat şampiyonu oldu.
- 2014 Ağustos ayında Türkiye  genel ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5.2 artarken; tekstil ve hazır giyim sektörü 2.4 milyar dolarlık ihracatıyla yüzde 11.3'lük artış sergiledi.
- Tekstil ve hazır giyim sektörü, 2014 Ağustos ayı Türkiye toplam ihracatında ise yüzde 21.7'lik paya sahip.
- Sektörün dış ticaret başarısında, Türkiye'nin Avrupa ve Asya arasındaki stratejik ve coğrafi açıdan avantajlı konumunun da önemli payı var.
- Türkiye'de işgücü maliyetleri Asya'daki birçok tekstil ve hazır giyim üreticisi ülkedeki maliyetlere kıyasla oldukça yüksek olmasma rağmen, Türk tekstil ve hazır giyim sanayi esnek ve kaliteli işgücü, yüksek seviyede üretim kabiliyeti ve katma değeri yüksek ürünleri ile kuvvetli rekabet refleksleri geliştirdi.
- TÜİK Ağustos 2014 dış ticaret istatistiklerine göre, en fazla ihracat yapan 20 fasıl incelendiğinde bu fasılların 6'sının (61,62,63,57,60,54) tekstil ve hazır giyim sektörüne ait olduğu göze çarpıyor. Bu 6 fasılın toplam ihracatı 1 milyar 974 milyon dolar olup, Ağustos ayında gerçekleşen tüm ihracatın içinde yüzde 17'lik bir paya sahip.
- En fazla ithalat yapan 20 fasıl incelendiğinde bu fasılların 4'ü (54,62,55,52) tekstil ve hazır giyim sektörüne aittir. Bu 4 fasılın toplam ithalatı 814 milyon dolar olup, Ağustos ayında gerçekleşen tüm ithalatın yalnız yüzde 4'ünü oluşturuyor.
- Tekstil ve hazır giyim sektörü Ağustos ayında 1.2 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek, ihracatın ithalatı karşılama oranına en önemli katkıyı sağlayan sektör olduğunu bir kez daha gösterdi.

SEKTÖRDEN GÖRÜŞLER
Sanayinin ayrıcalıklı sektörüyüz
Muharrem Kayhan (TTSİS BAŞKANI): Türk tekstil ve hazır giyim sektörü, yaygın üretim ağı, 1 milyona yaklaşan istihdamı, yüksek teknolojiyle birlikte sahip olduğu 'know how' ile Türkiye'nin gerçekleştireceği sanayi atağında hareket kabiliyeti en yüksek sektör. Dünyadaki rakiplerimizden pay alıyoruz, yeni pazarlar ve yeni ürünler keşfediyoruz. Türkiye'nin gerçekleştireceği sanayi hamlesinin ihracata dönük olması lazım. Tekstil ve hazır giyim sektörü brüt katma değerde öncü, hammaddeden son ürüne kadar entegre yapısı, yerli girdi oranının yüksekliği, işçilik ve enerji faktörü ile değerlendirildiğinde sanayinin ayrıcalıklı sektörü. TL değer kazansa da kaybetse de tekstil ve hazır giyim avantajını koruyabiliyor. Ağustos ayında tekstil ve hazır giyim 1.2 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Bu tamamen Türkiye'de kalan ciddi bir katma değer. Sektör Türkiye'nin fındığı, inciri gibi. Bu doğal üstünlüğümüzü korumamız için yerinde teşvik verilmesi önemli.

Yüksek katma değer avantajımız
Toker Özcan (SASA CEO'SU): Cari açıkla mücadelede toplam değer zincirine hakim olduğumuz tek sektör tekstil ve hazır giyim. Olgunluğu, dünyadaki pazar payı, AB gibi mevcut büyük pazarlara yakınlığı, yarının büyük pazarları dediğimiz Türkiye'nin doğusundaki ülkelere yakınlığı ile stratejik bir sektör. Araştırmalar elyafta yüzde 30, iplikte yüzde 40, kumaşta yüzde 60-200 arasında, hazır giyimde yüzde 100 katma değer sağladığımızı gösteriyor. Dolayısıyla bu yüksek katma değerle, Türkiye'nin istediği büyümeyi yakalaması için en esnek, hızlı ve cari açığı azaltan sektör tekstil ve hazır giyim. Gereken sanayi hamlesi için know how altyapı, sermaye, kapasite hazır. İhtiyaca anında yeni yatırım gerekmeden mevcut kapasite kullanımını artırarak en hızlı cevabı bu sektör verecektir. Sektöre yönelik teşviklerin tüm Türkiye'ye verilerek üretimin daha da yaygınlaştırılması ve makine üretiminin daha fazla teşvik edilmesi büyük yarar sağlar.

Sanayiciye büyük görev düşüyor
Erdal Bahçıvan (İSO BAŞKANI): Dünyada ekonomik rekabet giderek artıyor. Küresel ekonomik pastadan daha fazla pay almak her geçen gün zorlaşıyor. Dolayısıyla günümüzün artan rekabet ortamında üretim ekonomisi yeniden önem kazanırken, küresel düzeyde rekabet gücünü artırmış bir Türkiye için, odağında sanayinin olduğu yeni bir ekonomik kalkınma modeline ihtiyaç duyuluyor. Bu modelin olmazsa olmazı; yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı, dışa bağımlılığı azaltan, güvenli ve sürdürülebilir bir üretim yapısı olmalı. Bu bağlamda, Sayın Başbakanımız başta olmak üzere ekonomi yönetiminin Türkiye'nin sanayileşmesine öncelik vererek; üreten bir toplum olması gerekliliğini son günlerde vurgulamalarını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Üretim ekonomisi, ülkemizde de yeniden önem kazanırken sanayimize ve sanayicilerimize büyük görevler düştüğünün bilinci içindeyiz.

Dünyada 4. büyük oyuncuyuz

27.7 milyar dolar    İhracat

Yüzde 18.2     İhracat Payı (Ülke Geneli)

15.2 milyar dolar  Dış ticaret fazlası

1.5 dolar / kg    Türkiye geneli ihracatı birim başına fiyat

5.1 dolar / kg    Tekstil

18.6 dolar / kg  Hazır giyim

936 bin 760     Kayıtlı istihdam

52 bin 640       İşyeri sayısı

Yüzde 15         Sanayi üretim payı (Ülke geneli)

Yüzde 27.6      İmalat işgücü payı (Ülke geneli)

6. Sıra          Dünya tekstil ihracatı sıralaması

Yüzde 3.9     Dünya tekstil pazar payı

4. Sıra        Dünya hazır giyim ihracatı sıralaması

Yüzde 3.4    Dünya hazır giyim pazar payı