Eğitim şart!

Sabah Gazetesi 07 Kasım 2014

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, sektördeki işgücü ve mevcut üretim yapısının geliştirilmesi, verimli, katma değerli ve yenilikçi üretim için 'eğitim şart' dedi. Sendika, üye işyerlerine hazırladığı "Eğitim Destek Projesi"yle iş sağlığı ve güvenliğinden mesleki eğitimlere 4 ayrı kategoride çalışma yapıyor.

Türkiye'de birçok alanda olduğu gibi tekstil sektöründe de nitelikli elemana duyulan ihtiyaç, eğitimi şart koşuyor. Sektördeki bu açığı görüp elini taşın altına koyan Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) da üyelerinin tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edilmiş bir "Eğitim Destek Projesi" yürütüyor. 1 Ocak 2014'ten itibaren TTSİS üye işyerlerinde uygulanmaya başlayan eğitimler, işgücünün ve mevcut üretim yapısının geliştirilmesini, verimli, katma değerli ve yenilikçi üretime yönelik politikalara öncülük etmeyi amaçlıyor. Tekstil ve hazır giyim sektörünün emek yoğun yapısı nedeniyle insan odaklı yaklaşımlar, işgücü kalitesinin artırılmasına yönelik eğitimler ve yatırımlar büyük önem arz ediyor. TTSİS'in uyguladığı eğitim projesi de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken "Zorunlu Mesleki Eğitimler" ve "Zorunlu İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri"nin yanı sıra daha birçok eğitimi içeren geniş kapsamlı bir proje olma özelliği taşıyor. Eğitim Destek Projesi kapsamında eğitim maliyetinin yüzde 90'lık kısmı TTSİS tarafından, geri kalan kısmı ise TTSİS üye işyerleri tarafından karşılanıyor. Eğitim Destek Projesi'nin kapsamında 4 ayrı bölüm var. Bunlar, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Mesleki Eğitimler, Süreç Eğitimleri (Yalın Altı Sigma Eğitimleri) ve İhtiyaca Yönelik Kurumsal Eğitimler'den oluşuyor.

1- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
Eğitimler, öncelikli olarak üye işyerleri çalışanlarının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde almaları gereken zorunlu eğitimleri tamamlamaları, sonrasında alacakları zorunlu olmayan eğitimlerle de işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması amacıyla tasarlandı. 43 ayrı eğitim başlığında 5 ayrı uzman firmayla üyelere hizmet veriliyor. Bu firmalar Artı Danışmanlık, Dönüşen Adam, BSI Group Eurasia Belgelendirme, Lokman Hekim Sağlık Vakfı ve Akademika'dan oluşuyor. Desteğin başladığı 1 Ocak 2014'ten 31 Ekim 2014'e kadar geçen sürede eğitim alan firmalarda toplam bin 712 saatlik eğitim gerçekleştirildi ve 4 bin 589 kişiye eğitim verildi. Bunlar Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İlkyardım Eğitimi, Uykusuzlukla ve Yorgunlukla Mücadele Eğitimi, Etiketleme Kilitleme Eğitimleri, OHSAS 18001 İç Tetkikçi Eğitimi, HAZOP gibi eğitimlerden oluşuyor. Tekstil sektöründe "Önce İnsan" kavramının yaygınlaştırılması ve "İş Güvenliği" gibi yaşamsal bir konuda öncülük görevi üstlenmiş bulunan TTSİS, sektöre motivasyon yönü yüksek etkin tiyatro uygulamalarının kazandırılması konusunda da çalışmalar yapıyor. İSG Forum Tiyatro etkinliği çerçevesinde, sektör çalışanlarında farkındalık yaratmak suretiyle kazaları en aza indirmek konusunda önemli adımlar atılması hedefleniyor. Şimdiye kadar, İSG Forum Tiyatro etkinliği çerçevesinde 16 oyunla, bin 510 çalışana ulaşıldı. TTSİS'in eğitim aldığı kurumlardan biri olan Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın kuruluş amacı, ihtiyaç duyan çocukların eğitimi, ailelerin bilinçlendirilmesi, koruyucu sağlık hizmetinin yaygınlaştırılması ve doğanın korunmasını da içine alarak yarınlara yatırım yapmak. Bu bağlamda geçen 9 ayda gerçekleştirilen eğitimlerden elde edilen gelirler sonucunda Vakıf, 11 öğrenciyi okul masraflarını karşılamak adına burslu kadrosuna almış, 65 aileye 4 kez gıda yardımı yapılmış ve 30 öğrenci sinema, tiyatro gibi etkinliklere dahil edilmiş. İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda gerçekleştirilen diğer bir proje de, üye işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevcut Durum Değerlendirme çalışması. Bu çalışmanın amacı iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyum ve işyeri tehlikeleri açısından mevcut durum değerlendirmesi yaparak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınması gereken temel aksiyonların belirlenmesi. Bugüne kadar 26 üye işyerinde bu çalışma tamamlanmış durumda. İşçi sağlığına ve güvenliğine büyük önem veren TTSİS önümüzdeki dönemde özellikle tekstil sektörüne özgü riskli faaliyetlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini desteklemek amacıyla sektörel kılavuzlar hazırlamayı amaçlıyor.

2- MESLEKİ EĞİTİMLER
Çalışanların mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak üzere tasarlanan Mesleki Eğitimler TTSİS desteğiyle 1 Ocak 2014'ten itibaren Çerkezköy, Adana ve Kayseri'de bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri ve Festo Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla TTSİS üye işyerlerinde uygulanmaya başladı. Eğitim almak isteyen firmalara, dokuma, desen tasarım, iplik, örme, terbiye, boyama, mekatronik ve teknik eğitimler konusunda 144 farklı eğitim başlığında hizmet veriliyor. Festo Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen, makinaların bakım, arıza tespiti, onarım, montaj, taşıma, devreye alma gibi görevlere yönelik mekanik, mekatronik, pneumatik, elektrik, elektronik gibi teknik eğitimlerin sonucunda ise başarılı olan çalışanlara uluslararası geçerliliği olan Festo Sertifikası veriliyor. Desteğin başladığı 1 Ocak 2014'ten 31 Ekim 2014'e kadar geçen sürede toplam 5 bin 94 saatlik mesleki eğitim gerçekleştirildi ve 2 bin 272 kişiye eğitim verildi.

3- SÜREÇ EĞİTİMLERİ
Günümüzde, rekabet baskısı altında zorlanan işverenler esas faaliyet gelirlerini artırmak için maliyetlerini kısmayı hedefliyor. Rekabete bağlı olarak kârlılıklar tek haneli rakamlara düşmeye başlayınca, maliyetleri kontrol edebilmek için yetkinliği yüksek çalışanlara ihtiyaç duyuluyor. İşini derinlemesine bilen çalışanlar için eğitimler alınıyor. TTSİS bu aşamadaki işverenlere yardımcı olabilmek, rekabet güçlerini artırabilmek için 2007'den bu yana Yalın Altı Sigma eğitimlerini destekliyor. 2007-2014 dönemi göz önüne alındığında, eğitimleri hayata geçiren 30'a yakın firmada yaklaşık 300 kara kuşak, 200 yeşil kuşak, 10 uzman kara kuşak yetiştirildi. Proje liderlerince 700'ün üzerinde proje tamamlandı. Yalın 6 Sigma Eğitimi için S.P.A.C. Danışmanlık'tan hizmet alınıyor.

4- İHTİYACA YÖNELİK KURUMSAL EĞİTİMLER
TTSİS, üye işyerlerinin kurumsal eğitim ihtiyaçlarının dışardan bir gözle değerlendirilmesi amacıyla yılbaşında İzgören Akademi ile anlaşarak talep eden üye işyerlerine Eğitim İhtiyaç Analizi yaptırdı. 4 ay süren çalışmalar boyunca 27 üye işyerinin eğitim ihtiyaçları belirlendi. Bu çalışmayla sektöre yönelik ihtiyaç alanlarına dair fikir sahibi olundu. İşyeri başına ortalama 12 eğitim ihtiyacı belirlendi. Raporlar neticesinde çıkan 46 eğitim başlığı Haziran 2014 itibarıyla üye işyerlerine TTSİS'in katkılarıyla verilmeye başlandı. Proje kapsamında alanlarında uzmanlaşmış 9 farklı eğitim firmasıyla anlaşıldı. Bu firmalar, ABC/Sürekli Gelişim Danışmanlık, Baltaş, E&R, İzgören Akademi, Kaynak Sistem, Koç Yönetim, Rönesans, Uzun Eğitim, Sabancı EDU oldu. Bu projeyle toplam 300'den fazla eğitime sponsor olan TTSİS eğitim alanındaki projelerini üye beklenti ve memnuniyetleri doğrultusunda gelecek senelerde de geliştirmeyi planlıyor.

TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ SINAVLARINA BAŞLIYOR
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası'nın, Avrupa Birliği'ne uyum programı kapsamında Mesleki Yeterlik Kurumu (MYK) işbirliğiyle yürüttüğü projede tekstil sektöründe yer alan iplik, terbiye, örme, dokuma, dokusuz yüzeyler ve laboratuvar meslek dallarına yönelik olarak toplamda 27 standart ve 15 yeterlilik hazırlandı. Projenin devamı olarak, çalışanların mesleki yeterlilik ve yetkinliklerinin ölçülüp sertifikalandırılmasını sağlamak üzere Tekstil Sertifikasyon Sınav Merkezi (voc-test merkezi) kuruldu. 24.07.2013'te resmi olarak kurulan Tekstil Sertifikasyon Merkezi (TSM); faaliyete başlaması için zorunlu olan TÜRKAK akreditasyonunu 31.12.2013 tarihinde, MYK yetkilendirmesini ise yapılan inceleme denetim ve değerlendirme sonucunda 09.09.2014 tarihinde alarak terbiye ve iplik meslek dallarında sınav ve belgelendirme yapma yetkisine sahip oldu. "Belgeli işgücü=nitelikli işgücü" sloganıyla yola çıkan TSM, tekstil sektöründe yeterlilik ve yetkinliklerin belgelendirmesi noktasında önemli bir eksikliği gidererek, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü istihdamına katkı sağlamayı hedefliyor. Belgelendirme süreci çalışanı ve işvereni çeşitli avantajlar ile ödüllendiriyor. Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi çalışan işyeri açma hakkı, okullarda çalışabilme hakkı, KOSGEB teşvikleri ve zorunlu mesleki eğitimin gerektirdiği alanlarda çalışabilme haklarına sahip olurken, işveren 25.02.2011 tarihli 6111 sayılı İş Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamındaki teşviklerden yararlanabilecek. TSM, imzalamış olduğu protokoller kapsamında Adana, Kayseri, ??erkezköy Mesleki Teknik ve Eğitim Merkezleri ile sınav şartlarını sağlayan tüm işletmelerde teorik ve pratik sınav uygulamalarını gerçekleştirecek. Belgelendirme kapsamı ve ayrıntılı bilgi için : http://www. tekstilsertifikasyon.com'a bakılabilir.

Sektör ne düşünüyor?

Verimliliğimiz artıyor
Bülent Değirmencioğlu (Coats Türkiye Endüstriyel İplikler Genel Müdürü) : Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası'nın eğitimi ön plana çıkarmasını çok olumlu buluyorum. Tekstil sanayisinin geliştirilmesi için eğitime çok ihtiyaç var. Eğitim maalesef Türkiye'de işverenlerin çok da kaynak ayırmadığı bir alan. Dolayısıyla sendikanın katkısı bu anlamda büyük. Aldığımız eğitimler konularına göre değişiyor. Örneğin verimlilik konusunda aldığımız eğitimlerden sonra bu alanda hemen olumlu sonuçlar alabiliyoruz. Biz verimlilikle ilgili aldığımız eğitimden sonra bu alana özel bir ekip kurduk. Ve sonuç mevcut seviyenin üzerine çıktı.

Kalite için eğitim önemli
Ayberk Menevşe (Saray Halı Genel Müdürü): Küreselleşmenin etkisiyle artan rekabet şartları, esnek ve hızlı üretim yapısı, yaygınlaşan yeni üretim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ve gelişmelerin getirdiği yoğun baskı nedeniyle, çalışanlarımızın niteliğinin geliştirilmesi ciddi önem kazandı. Biz de maliyetleri azaltmak, verimliliği artırmak, kaliteyi yükseltmek için eğitimi öncelikli hedeflerimiz arasına koyduk. Bunun gerçekleştirilmesinde ise TTSİS'in üye işyerlerine verdiği eğitim katkısını kullandık. TTSİS'in kişisel gelişim, teknik eğitim, Altı Sigma, İş Sağlığı ve Güvenliği ile teknik fuar ziyaret destekleri çok yararlı oldu ve işyerlerimize katkı sağlamaya da devam ediyor.

İşçilerimiz bilinçleniyor
Nevzat Seyok (Karsu Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi): Şirketimizde eğitime oldukça önem veriyoruz. Zaten genel olarak tekstil sektöründe eğitimin yeri ve önemi tartışılamaz. İşteki verimliliğin artırılmasının dışında işçi sağlığı ve güvenliği konusunda da eğitim alıyoruz. Bu eğitimlerden sonra işçilerimizin bu konularda daha da bilinçlendiğini görüyoruz. Kendi sağlık ve güvenliklerini korumada daha bilinçli hareket ediyorlar. Ayrıca ilk yardımdan yangına, çevreden güvenliğe kadar birçok alanda bilgi sahibi oluyorlar. Bu eğitimlerin bütün işyerlerinde alınması gerekiyor. Daha güvenli ve daha kaliteli bir iş süreci için eğitim şart.

Değer yaratan bir proje
Cem Çelikoğlu (YÜNSA Genel Müdürü): Günümüz rekabet koşullarında nitelikli işgücünü çekmek ve yeteneği elde tutmak, şirketlerde her geçen gün daha fazla önem kazanan bir konu. Bu doğrultuda günümüzde gelişen hemen her şirket çalışanlarına yönelik eğitim ve gelişim uygulamalarını önceliklendirmeye ağırlık veriyor. Bu bakış açısı ile Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası'nın üye kuruluşlarına yönelik başlattığı "Eğitim Destek Projesi" çok önemli ve değer yaratan bir proje. Bu kapsamda 15 bin 808 adam/saat eğitim aldık.İhtiyaçların belirlenmesinde üye şirketlerden görüş alınarak projenin yapılandırılmış olması, desteğin daha fazla üyeyi kapsamasına imkân sağlıyor.