Yeni düzende rekabet

Yeni düzende rekabet etmek, Porto’da toplanan Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim Konfederasyonu’nun da gündemindeydi.

Modernitenin, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve dijital ekonomi gibi yeni zorlukları sebebiyle şirketler, sektörler ve ülkeler yeni güçlüklerle karşı karşıya.

Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim Konfederasyonu (Euratex), Portekiz’in Porto kentinde “Yeni Küresel Düzende Rekabet Etmek” ana temasıyla buluştu. 6’ncı Euratex Konvansiyonu’nun 3 Ekim 2017’deki toplantısına, sendikamızı temsilen sekiz kişilik bir heyet de katıldı. Açılış ve karşılama oturumunun ilk konuşmalarını yapan Portekiz Tekstil ve Hazır Giyim Sendikası (ATP) Başkanı Paulo Melo, tekstil ve hazır giyim dahil tüm sanayilerin dünya genelinde rekabet edebilmek için öncelikle kendi iç pazarında, sonra da Avrupa Birliği’nde rekabetçi olması gerektiğini söyledi.  
ATP Başkanı, yeniden sanayileşme, üretim kapasitelerinin tekrar yapılandırılması, gelişmiş ülkelerde şirketlerin başka yerlerde iskân edilmesi, pazarlara ve müşterilere coğrafi ve kültürel açıdan yakınlığın yanı sıra hızlı yanıt verme ve incelemede esneklik gibi konuların dünya çapındaki tüm paydaşların gündeminde olduğunu belirtti. Paulo Melo, modernitenin, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve dijital ekonomi gibi yeni zorluklarına baktığımızda, şirketlerin, sektörlerin ve ülkelerin rekabet gücünün öncelik taşıdığını da ifade etti.
Euratex Başkanı Klaus Huneke ise konuşmasında, bugün Avrupa tekstil ve hazır giyim sektörünün bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerin ayakta kalabilmelerinin en iyi yolunun, yeni küreselleşmiş pazar nişleri için ürünler üretmek ve geliştirmek olduğunu belirtti.
“Peki, bu kalkınmayı ne sağlayacak? Çoğunluk için devam edecek ve gerçeğe dönüşecek bu trend nasıl korunabilir? Bu dönüşümü Euratex nasıl yanıtlar ve destekler?” gibi sorularla konuşmasına devam eden Huneke’nin değindiği önemli noktalar şöyle: Son bir yılda sanayinin uyum sağladığı “Yeni Sanayi Paradigması”, KOBİ’ler tarafında oldukça önemli bir zorluk olarak görülecek dört trendin sonucu:
• Tüketici ve alışveriş davranışlarındaki değişimlerin daha çekici hale gelmesinin güçlü etkisi (veri yönetimi, web ve mobil),
• Pazarların, dijital teknolojinin uyumlu, hızlı, inovatif bir şekilde, farklılaşarak daha çok kullanılmasını talep etmesi,
• İş hayatının hareketli üretim yerine ilişkileri geliştirmeyi tercih etmesi,
• Soyut (intangible) tedarik zinciri performansının artan önemi (Sanayi 4.0 yaklaşımları).
Huneke, Euratex’in Avrupa Birliği’nin yeni rekabetçi yöntemine cevap verebilmek için anahtar alanlarda Avrupa kurumlarının ve üye ülkelerinin özel dikkatini talep etmeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Söz konusu alanlar: Uluslararası boyut (küresel ticaret ortakları arasında serbest ve adil ticaret, CETA, TTIP, Brexit), endüstriyel inovasyon ve dijital yönü (pazar odaklı uygulama araştırması, değer zincirinin dijitalleşmesi), sürdürülebilirlik (döngüsel ekonomi, küresel sürdürülebilir değer zincirleri,  pazar gözetimi) ve kişilerin, işletmelerin yetkilendirilmesi (vasıflı işgücü, yetenek ve bilgi yatırımı).

Dikkat çeken sunumlar
Portekiz Tekstil ve Hazır Giyimi: İyileşmede olan bir sanayi
ATP Genel Direktörü Paulo Vaz
2016 yılı Portekiz tekstil ve hazır giyim sektörüne baktığımızda, 7.300 milyon Euro cirosu, 6.200 milyon Euro’luk üretimi, 5.063 milyon Euro ihracatı ve 134.000 kişilik istihdamı olduğu görülüyor.
Portekiz tekstil sanayii değişim için neler yaptı?
• Şirketleri yeniden yapılandırma: Gereksiz meslekler (işler) kaldırıldı, araç gereçler modernize edildi, süreçler yeniden organize edildi ve şirketler üzerinde daha iyi bir yönetim uygulandı.
• Teknik tekstillere yönelik endüstriyel spesifikasyon ve çeşitlendirme yapıldı (Bugün yüzde 30’dan fazla tekstil üretimi, teknik tekstil).
• Ürün ve hizmetler, moda ve tasarım, teknoloji ve hizmetler ile farklılaşıldı.
• Müşteriye odaklanma: Üretimden çok hizmet (Üst seviye kalitede üretim, kısa teslim süresi, tam servis paketi).
• İhracat pazarını artırma: Geleneksel ve gelişmekte olan pazarları genişletmek için tüm dünyada gerçekleşen tekstil ve hazır giyim fuarlarında daha çok yer almak. 

3 temel değişim
• Fiyata dayalı rekabettense değere dayalı rekabet
• Pasif sipariş alıcılardansa aktif çözüm satıcıları
• Bireysel ve organize olmamış iş yerine stratejik oryantasyon
2020 yılına kadar gerçekleşmesi tasarlanan stratejik plan hedeflerine ulaşan Portekiz tekstil ve hazır giyim sanayisinin 2030 yılı için hedefi, niş katma değer pazarları için bir dünya lideri haline getirmek. Bu bağlamda, insana, teknolojiye, tasarıma, hayal gücüne ve ihracatı artırıcı etmenlere yatırım yapılacak.

AB VE ABD ARASINDAKİ REKABET
Avrupa Birliği’nin Rekabet Yeteneği
Toplantıda AB’nin rekabet yeteneği de masaya yatırıldı. Bu konuda yapılan sunumlara göre AB-15, etkinlik oranında ABD ile benzerlik gösterirken, saat başı üretim, çalışılan saat sayısı, çalışan başına verimlilik ve istihdam oranında ABD’den daha kötü performans gösteriyor.

İNOVASYON VE TEKNOLOJİ YAKLAŞIMINDA ENDÜSTRİYEL REKABET
Konvansiyonun ikinci oturumunda “Uzun Vadeli İş Refahında Yıkıcı ya da Geliştirici Bir Yol mu İzlenmeli?” başlıklı sunum yapıldı. Sunumda  gelecekte sanayiyi şekillendirecek tekstil ve hazır giyimin inovatif temalarının iddialı vizyonu ile bahsedilen 4 stratejik inovasyon teması ve 6 oyun değiştirici şöyle sıralandı:
4 stratejik inovasyon:
• Akıllı yüksek performanslı malzemeler,
• Gelişmiş dijitalleştirilmiş üretim, değer zincirleri ve iş modelleri,
• Döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği,
• Etkileyici büyüyen pazarlar için yüksek katma değerli çözümler.
6 oyun değiştirici:
• Doğal liflerin sentetik üretimi veya rejenerasyon eşdeğerleri,
• Yeni nesil yüksek performanslı elyaflar,
• Ömrünü tamamlamış dönüşüm süreçleri için yayılmış küçük çaplı geri dönüşüm sistemleri,
• POS’ta (Point Of Sale- Satış Noktası) birleştirilmiş tekstil için verimli küçük ölçekli talep üzerine üretim ünitelerinin geliştirilmesi,
• İnsan tekstil etkileşiminin sanallaştırmasının tamamlanması.
• İplikler veya kumaşlar için etkin küçük ölçekli talep üzerine üretim üniteleri geliştirilmesi.

İkinci oturumun devamında yapılan sunumda ise tekstil ve hazır giyim sektöründeki bazı yanlış ve doğru fikirler ele alındı. Bunlar şöyle sıralanıyor:
• “Tekstil ve hazır giyim işsizliktir!”
Tekstil ve hazır giyim birçok bölgesel çevrelerde istihdam açısından çok önemli bir role sahip.
• “Tekstil ve hazır giyim düşük katma değerli bir sanayi!”
Tekstil, havacılık, otomotiv, savunma gibi yüksek katma değerli sanayilerin evrimini destekliyor. Hazır giyim ayrıca tasarımda, hizmette yoğun, yüksek katma değerli ürünlere sahip.
• “Tekstil ve hazır giyim düşük teknoloji bir sektördür!”
Son 20 yılda tekstil ve tekstil esaslı kompozitler, uçak yapımında toplam materyalin yaklaşık yüzde 10’undan yüzde 50’sine kadar kullanılıyor.