Mesleki Yeterlilik Sertifikası için geri sayım başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tebliği ile terbiye ve iplikte Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu geliyor. Eylül 2018 itibarıyla belge almayanlar bu mesleklerde çalıştırılmayacak.

Geri sayım başlarken, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası İktisadi İşletmesi/Tekstil Sertifikasyon Merkezi’nin faaliyetlerine bir göz atalım.

Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler’in hazırlanması konusunda Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılan protokol doğrultusunda gönüllü çalışmalar yürüten Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, 24 Temmuz 2013’te Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası İktisadi İşletmesi/Tekstil Sertifikasyon Merkezi’ni (TSM) kurmuş ve Mesleki Yeterlilik Sistemi’ne katkı vermeye başlamıştı. Bir belgelendirme kuruluşu olan TSM, iplik ve terbiye alanında 11 Ulusal Yeterlilik’ten TS EN ISO/ IEC 17024 kapsamında 30 Aralık 2013 tarihinde TÜRKAK tarafından akredite edilerek, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 9 Eylül 2014’te Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek üzere yetkilendirildi.Merkezin faaliyetleri üç ana başlıkta toplanıyor: Ulusal Meslek Standardı, Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşlemleri ve Personel Belgelendirme ve Sınava Hazırlık Eğitimleri. Tekstil Sertifikasyon Merkezi iplik meslek dalında 5 ve terbiye meslek dalında 6 olmak üzere toplam 11 ulusal yeterlilikten Mesleki Yeterlilik Belgesi veriyor.

İplik Meslek Dalı
1. Ön İplik Operatörü (Seviye 3)
2. Ön İplik Operatörü (Seviye 4)
3. İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 2)
4. İplik Eğirme Operatörü (Seviye 2)
5. İplik Operatörü (Seviye 4)

Terbiye Meslek Dalı
1. Ön Terbiye Operatörü (Seviye 3)
2. Ön Terbiye Operatörü (Seviye 4)
3. Boyama Operatörü (Seviye 3)
4. Boyama Operatörü (Seviye 4)
5. Bitim İşlemleri Operatörü (Seviye 3)
6. Bitim İşlemleri Operatörü (Seviye 4)

TSM, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülen “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması (UYEP-II)” projesinin hibe bileşeni olan Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı’ndan faydalanıyor.
Bu kapsamda, 26 Eylül 2015 ile 12 Ekim 2017 tarihleri arasında bin 641 kişiye sınav yapıldı ve başarılı olanlar belgelendirildi.
Zafer-İN İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu Projesi kapsamında, TR33 bölgesinde bulunan tekstil sektörünün önde gelen sanayi kuruluşlarının çalışanlarına Mesleki Yeterlilik sınavlarının yapılması hususunda merkezimiz ile ajans arasında bir işbirliği sözleşmesi yapılmıştı. Bu sözleşme kapsamında Temmuz-Ağustos 2017 tarihleri arasında Kütahya’da bulunan 141 çalışana İplik ve Terbiye Meslekleri’nde sınavlar yapıldı ve başarılı olanlar belgelendirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 26/09/2017 tarihinde yayımlamış olduğu üçüncü tebliğ ile aralarında terbiye ve iplik mesleklerinin de olduğu mesleklerde belge zorunluluğu başlatıldı. Bu kapsamda, ilgili tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılmayacak.
Sınav ve belgelendirme ücretleri, başarılı olan adaylar için Bakanlar Kurulu’nun yayımladığı tarife kapsamında 2019 Aralık ayı sonuna kadar, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor.
Zorunluluğun başladığı tarihten yıl sonuna kadar yaklaşık 1000 kişi sınava alındı. Artan başvuru talebiyle 2015-17 yılları arasında yaklaşık 3 bin kişi sınavlara alındı. Bu bağlamda firmalardan yoğun bir şekilde gelen sınav ve belgelendirme talepleri, merkez tarafından titizlikle ve tarafsızlık ilkesine dayandırılarak en kısa ve doğru biçimde programlanıyor.
                
Tekstil Sertifikasyon Merkezi’nin faaliyetleri
-  Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik hazırlama
-  Sınav materyalleri hazırlama
-  Sınav ve belgelendirme işlemleri
-  Gözetim ve belge yenileme