Pamukta ürettiğimizden çoğunu tüketiyoruz

Geçen iki sezonda, dünyada pamuk üretiminden fazla miktarda tüketim gerçekleşti. Dünyadaki genel eğilimi Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi’nin raporu gözler önüne seriyor.

Dünyada pamuk üreten ülkelerin temsil edildiği Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi’nin (ICAC) pamuk arz ve talebine ilişkin gelişmeleri değerlendirdiği aylık raporuna göre, pamuk ekili alanlarda ve buna bağlı olarak pamuk üretiminde artış görülüyor.
Geçen iki sezonda, dünyada pamuk üretiminden daha fazla miktarda tüketim gerçekleşti. Hem tüketim hem de üretim 2015-16 sezonundan bu yana artıyor, ancak üretimin artış hızı daha yüksek. Mevcut sezon için tahminlere göre, pamuk üretiminin 25.5 milyon ton, tüketiminin ise 25.4 milyon ton olacağı öngörülüyor. Üretim artışı bu sezon mahsul veriminden ziyade ekili alan artışından kaynaklanıyor.
Dünya ortalama mahsul veriminin geçen sezona göre yüzde 1 azalarak 2017-18 sezonunda 773 kg/hektar olacağı, pamuk ekili alanların ise yüzde 12 büyüme kaydedeceği tahmin ediliyor. Pamuk ekili alanları sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 24 oranlarında artan Hindistan ve Pakistan, bu sezon pembe kurt nedeniyle üretim kayıpları yaşadı. Başlıca pamuk üreticisi ülkelerin çoğunda 2017-18 sezonunda geçen sezona göre ekili alanda artış olacağı tahmin edilirken, Avustralya pamuk ekili alanlarını azalttı, yine de yüzde 16 verim artışı ile üretimini artırdı.
Kuzey yarımkürede pamuk üretimi dünya üretiminin yüzde 88’ini oluşturuyor ve 2017-18 sezonu için 22.5 milyon ton olarak tahmin ediliyor. Bu da 2016-17 sezonuna göre yüzde 12 artışa karşılık geliyor. Hindistan’da iki sezon yaşanan gerilemeden sonra, 2017-18 sezonunda pamuk üretiminin yüzde 9.8 büyüme ile 6.3 milyon ton civarında olacağı ve bu artışın pamuk ekili alanlardaki artıştan kaynaklanacağı bekleniyor. Çin’de üretimin geçen sezona göre yüzde 7.1 oranında büyüme ile 5.25 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. Hem ekili alan hem de mahsul veriminde artış kaydeden ABD’de 2017-18 sezonu pamuk üretiminin geçen sezona göre yüzde 23.6 artış ile 4.6 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. Pakistan’da mahsul verimi düşük seviyede olmasına rağmen, ekili alanlardaki artış pamuk üretiminin 2017-18 sezonunda yüzde 9.1 büyüme ile 1.8 milyon tona çıkmasına yol açtı.
Güney yarımküredeki başlıca pamuk ihracatçısı ülkelerde üretim artışı bekleniyor. Brezilya’nın 2017-18 mahsulü geçen sezona göre yüzde 2.7 artışla 1.6 milyon tona çıkıyor. Avustralya’da üretim birbirini takip eden üçüncü sezonda artmaya devam ediyor ve yıllık yüzde 4 artışla 2017-18 sezonunda 968 bin ton seviyesine ulaşıyor. Batı Afrika’da pamuk üretiminin ise yüzde 4.1 artışla 1.1 milyon tona ulaşması bekleniyor. Arjantin’de son üç sezonda üretimde kaydedilen gerilemenin ardından 2017-18 sezonunda eğilim tersine dönüyor ve geçen sezona göre yüzde 11.6 artışla 200 bin ton pamuk üretimi tahmin ediliyor.

Bu yıl hafif artış bekleniyor
Global ticaretin bu sezon 8.2 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Önde gelen pamuk ithalatçısı ülkeler arasında Bangladeş ve Çin yer alıyor. Bu ülkelerin dünya toplam pamuk ithalatında payları sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 16. Doğu Asya’nın pamuk ithalat hacmi artmaya devam ediyor ve 2.95 milyon ton pamuk ithalatı ile dünya toplamının yaklaşık yüzde 36’sını oluşturuyor.
Pamuk ihracatçıları arasında ise ABD önde yer alıyor. 2017-18 sezonunda ABD’nin pamuk ihracatı 3.2 milyon ton ile dünya toplamında yüzde 39’luk bir paya sahip. Batı Afrika’nın pamuk ihracatının yüzde 0.5’lik artış ile 980 bin tona yükselmesi bekleniyor, bu da dünya toplam pamuk ihracatında yüzde 12 pay oluşturuyor. Avustralya’nın 2017-18 sezonunda pamuk ihracatının büyümeye devam etmesi ve 944 bin tona ulaşarak dünya toplam ihracatında yüzde 11.4 pay oluşturması bekleniyor. Beklenenden daha düşük seviyede pamuk üretimi gerçekleşen Hindistan’da pamuk ihracatının 935 bin ton olması öngörülüyor, bu ihracat hacmi dünya toplam pamuk ihracatının yüzde 11.3’ünü oluşturuyor. Brezilya’nın pamuk ihracatının yüzde 7 artış ile 654 bin tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Özbekistan’ın pamuk ihracatı ise 330 bin ton civarında gerçekleşecek.
2017-18 sezonunda dünyada nihai pamuk stoklarının geçen sezondaki 18.7 milyon tona göre hafif bir artış ile 18.9 milyon ton olması bekleniyor. Cotlook A İndeksi, Ekim ve Kasım 2017’de kaydedilen 80 sent/lb’ye göre artarak Ocak 2018’de ortalama 91 sent/lb seviyesine çıktı. 2016-17 sezon ortalaması ise 82.7 sent/lb idi. Çin’de pamuk stoklarının 2017-18 sezonunun sonunda 9 milyon tona gerileyeceği tahmin ediliyor.