AR-GE desteklerini kaçırmamak için…

Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile verilen Ulusal Proje Destekleri Eğitimi’nde Ar-Ge desteği konusu gündemdeydi.

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası üyeleri için Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile verilen Ulusal Proje Destekleri Eğitimi’nde Ar-Ge desteği almak için önemli noktaların altı çizildi.

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası üyeleri için Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (TEKSMER) işbirliği ile Ulusal Proje Destekleri Eğitimi, 13 Mart 2018’de sendikamızda gerçekleşti.
Eğitim, Ar-Ge Projeleri Destek Programları ve bu programlara ön kayıt, başvuru ve formların hazırlanması ile söz konusu destek programları için teknik formların oluşturulması başlığında iki bölümden oluştu. İlk bölümü, TEKSMER’de uzman, kimya mühendisi Simla Şahin, ikinci bölümü ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Bengi Kutlu anlattı.
Halihazırda 30’u aşkın üyesi bulunan TEKSMER’in üye sayısı, tekstil Ar-Ge merkezlerinin sayısının artmasıyla paralel olarak artış gösteriyor. Türkiye’de 827 adet Ar-Ge merkezi yer alıyor. Bunların yüzde 7’sini de tekstil sektörüne ait merkezler oluşturuyor.

Ar-Ge desteklerini nasıl takip etmeli?
Ülkemizde Ar-Ge faaliyetlerine dönük pek çok destek bulunuyor. Eğitim, bu destekleri de kapsıyor. Halihazırda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB, Ar-Ge faaliyetlerine ulusal destekler veriyor.
Bakanlıkların yayınladığı destek programları genellikle belli dönemlerde, belli süreleri kapsayan çağrılı programlar. Dolayısıyla, yayınlanma durumlarının takip edilmesi gerekiyor.

TÜBİTAK Destek Programları
TÜBİTAK da hem ulusal hem de uluslararası proje destekleri veriyor. Dört ana başlıkta sınıflandırılan TÜBİTAK’ın Ar-Ge ve Yenilik Programları şöyle:

Girişim Başlangıç:
• 1503 Proje Pazarları (2001)
• 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı (2012)
• 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı (2012)
• 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı (2012)
• 1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı (2014)

Ar-Ge ile Tanışma
• 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı (2012)

Ar-Ge Başlangıç/Ar-Ge
• 1507 KOBİ Ar-Ge (2007)
• 1501 Sanayi Ar-Ge (1995)
• 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji  Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı (2012)

Uluslararası Ar-Ge
• HORIZON 2020
• Eureka
• Uluslararası İkili ve Çoklu İşbirlikleri
• 1509 Sanayi Ar-Ge (2007)
Söz konusu desteklerin kapsamını, yeni bir ürün ya da süreç geliştirmek, mevcut ürün ya da sürecin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi oluşturuyor.