Geleceğin pazarlarında yün

Hong Kong’daki Uluslararası Yünlü Tekstil Örgütü kongresinde bir araya gelen yün ve yünlü tekstil sanayii profesyonelleri yünün geleceğini tartıştı.

Dünyanın en eski elyafı için “yenilik + eski güçlü yönler = yeni pazarlar” formülü dillendirildi.

Uluslararası Yünlü Tekstil Örgütü’nün (IWTO) Hong Kong’da yapılan 87’nci Yıllık Kongresi’nin teması, “Geleceğin Pazarlarında Yün”dü. 14-16 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenen kongreye, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nı (TTSİS) temsilen, Yönetim Kurulu üyemiz Cem Çelikoğlu ve üyemiz Osman Kılıç katıldı.
Dünyanın pek çok yerinden, yün ve yünlü tekstil sanayiinde tüm alt sektörleri temsil eden 250’den fazla profesyoneli bir araya getiren kongrede, 20’den fazla konuşmacı ve panelist, yünün küresel pazarda mevcut pozisyonunu, yünlü tekstil satışlarını ve pazarlamasını inceledi; yünün gelecekteki konumuna ışık tuttu.
Kongrede üzerinde durulan ana konular şöyleydi:
• Yünün gelecekteki pazarı nasıl görünüyor?
• Yün ticaretinde trendler
• Yün ile sürdürülebilirliği şekillendirme
• Yünlü ürün yeniliği ve gelişimi
Sendikamızın da iştirak ettiği kongrede öne çıkan sunumlardan bazılarını derledik.

Tek Kuşak, Tek Yol Girişimi
Kongrede, Çin’in “Modern İpek Yolu” olarak nitelenen Tek Kuşak, Tek Yol Girişimi hakkında bir sunum yapıldı. Projenin vizyonu şu maddeler ile özetlendi:
• Politikaların uyumlaştırılması,
• Ticaret ve sanayi işbirliği,
• Altyapı bağlantısı,
• Finansal entegrasyon,
• Kültürel değiş-tokuş.
Tek Kuşak Tek Yol Girişimi ile büyüme ve ekonomik refahın sağlanması için işbirliğinin maksimize olması gerekiyor. Ayrıca bu hat boyunca ticareti ve yatırımı artırmak da önem teşkil ediyor. Bu noktada altyapı yatırımları da önem arz ediyor. Bunlar;
• Sri Lanka’da liman şehri
• Laos’ta demiryolu hattı
• Hindistan’da hidroelektrik santrali

Çin’in Tek Kuşak Tek Yol ülkeleri ile 2016 yılı ticaretine bakıldığında 1.682 milyar dolar olan toplam ithalatında bu ülkelerin payının yüzde 23, 2.275 milyar dolar olan toplam ihracatta ise yüzde 27 olduğu görülüyor.

Küresel yün pazarı
Kongrede, küresel yün pazarına dair mevcut durum ve gelecek öngörüleri de çeşitli verilerle desteklenerek paylaşıldı. “Üretim ve talep” konusunda dünya geneline ayna tutan bazı veriler şöyle:
• Avustralya’daki kurak mevsimsel şartlar Avustralyalı yün üreticilerinin koyun sayılarını ve yün üretimini artırmaları konusunda olumsuz bir etki yarattı. Stokta merinos yünü kalmadı.
• Uygun ince yün fiyatları ile Güney Afrika’da yün üretimine olan ilgi arttı. Ancak ülkenin güney bölgelerindeki kuraklık sebebiyle koyun sayısı azaldı ve yün üretiminde gerileme yaşandı.
• Arjantin’deki hava koşullarının mevsim normallerinde devam etmesi ve yün fiyatlarının yükselmesi, koyun yetiştiricilerini sürülerini yenilemeye teşvik etti. Ancak diğer girişimlerden gelen rekabet büyümeyi sınırladı.
• Uruguay’daki olumlu mevsimsel koşullar ve diğer alanlara göre iyi seyreden yün fiyatları, yün üretimini artırdı.
• Birleşik Krallık’ta Brexit’in kuzu ticareti ve sübvansiyon seviyesi üzerindeki belirsiz etkisi sanayiyi zorluyor.
• Uluslararası düzeyde yüksek seyreden yün fiyatları, ABD’deki kuzu talebinin yüksek olması ve ABD ordusunun düzenli yün alımı, ülkede koyun sayısının artırılmasını sağladı.
• Hindistan hükümeti, üreticileri et üretiminden çok yün üretimine odaklanmaları için ikna etmeye çalışıyor.
Küresel yün pazarında 2018-19 beklentileri konusunda ise kongrede şu görüşler dile getirildi:
• Dünya yün üretiminin yakın gelecekte düşük seviyelerde kalması,
• Küresel üretim ve merinos yün talebinin düşük seviyelerde kalması,
• Yün üretimi olan ülkelerde, stoklar tarafından kaba yün talebinin desteklenmesi,
• Orta mikron ve kaba yün fiyatlarının yavaş yavaş yükselmesi,
• Merinos yünü için uzun vadeli talep eğilimleri ve beklentilerin olumlu görünmesi,
• Ürün geliştirmenin, orta mikron ve kaba yün için önemli bir etken olması.

Çin yünlü tekstil sanayinin durumu
IWTO kongresinde aktarılan bilgilere göre, 2017 yılında Çin’de yün ipliği üretimi yüzde 7.5 artarak 423 bin tona ulaştı. Yünlü kumaş üretimi ise yüzde 7.3 azalarak 480 milyon metreye düşmüştür. Son yıllarda yünlü triko üretiminin de hızla büyüdüğü görülüyor.
Uluslararası pazara gelince… 2017 yılında yün ve yünlü ürünlerin toplam ihracat değeri, yıllık yüzde 7.8 büyüme ile 7.2 milyar dolara ulaştı. 2017’de özellikle Tek Kuşak Tek Yol Ülkeleri ile Afrika ön plana çıktı. Afrika ülkelerine yün ve yün ürünleri ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 141.78 artış gösterdi. Yün ve yünlü ürünlerin Tek Kuşak Tek Yol ülkelerine ihracatı ise yüzde 15.75 oranında arttı.
Dünyanın en eski elyafının bugünü
Dünyanın en eski elyafı olan yünün bugünkü durumunda şu formül dillendiriliyor: Yenilik + Eski Güçlü Yönler = Yeni Pazarlar. Bu formülden yola çıkılarak, yünün güçlü yönlerinin altı çiziliyor:
• Yün doğal bir yün proteinidir,
• Dayanıklıdır ve toprakta çözünebilir,
• Mikro iklimi aktif bir şekilde yönetebilir,
• Havadaki uçucu organik bileşenleri filtre eder,
• Ateşe ve kokuya karşı dayanıklıdır,
• Statik yüke direnir,
• Geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir.
Söz konusu sunumda yünün fırsatları ve sahip olduğu gücü yanında  tehditler de ele alındı. Zira 1950 ile 2015 yılları için yapılan bir karşılaştırmaya baktığımızda; pamukta ve özellikle petrol bazlı elyaflarda ciddi bir artış olduğu görülüyor. Petrol bazlı elyaflar eskiden yün ve pamuğa göre daha az üretilirken, şu anda yün ve pamuğa ciddi bir fark atmış durumda. Yünü tek başına incelediğimizde de, 1950 yılına göre daha az miktarda üretim yapıldığı –grafikte de- görülüyor.
1950 yılından bugüne 8.3 milyar ton plastik üretildi. Bunun 6.3 milyar tonu atık sahasına ya da çevreye (deniz dahil) atıldı. Plastiklerin doğada küçülebildikleri, ancak tamamen yok olmadıkları da negatif hanesine yazılmalı.

Cem Çelikoğlu  / TTSİS Yönetim Kurulu Üyesi
“Hammadde fiyatları tarihi seviyelere çıktı”
Yün, niş bir alan. Yün sağlayıcılar ise birkaç ülkenin kontrolünde. Pazarlarda talep ve hacim yönünde bir miktar olumlu gelişmeler, hayvan sayısında artışın olmaması ve Avustralya gibi ana üretici konumundaki ülkelerdeki kurak hava koşullarının üretimi olumsuz etkilemesi sonucu, et fiyatlarındaki yükselme vb. yün hammadde arzını limitli tutarken, Amerika, Avrupa ve Çin’de -az da olsa oluşan- olumlu talep artışı, hammadde fiyatlarını tarihi seviyelere çıkarttı. Hammadde endeksi yıllardır çıkmadığı seviyelere yükseldi, kısa vadede de iniş beklenmiyor.

Osman Kılıç / TTSİS Üyesi
“İnce yün ultra performans sergiliyor”
Özellikle ince yün, hayatımıza daha çok iç giyim ve spor performans giyimi olarak girmeye başladı. Bu yün türü, özelliklerinden dolayı ultra performans sergiliyor. Bu performans, bilimsel testlerle de destekleniyor.