ITMF Tekstil Makineleri Çalıştayı’nda iyimser rüzgârlar

Dünyanın önde gelen tekstil makine üreticileri, 2017’ye göre 2018 yılına daha iyimser bakıyor. Yılın ikinci yarısı için beklentiler de daha olumlu.

Uluslararası Tekstil Sanayicileri Federasyonu (ITMF) ve tekstil makine üreticilerinin katılımıyla Zürih’te düzenlenen ITMF Tekstil Makineleri Çalıştayı’nda sektörel beklentiler kadar sürdürülebilirlik ve 4. Sanayi Devrimi de gündemdeydi.

Her yıl Uluslararası Tekstil Sanayicileri Federasyonu (ITMF) yöneticileri ve dünyanın önde gelen tekstil makine üreticilerinin katılımıyla düzenlenen ITMF Tekstil Makineleri Çalıştayı, bu sene ITMF ve İsviçre Tekstil Makine Sanayi Birliği’nin (Swissmem) ortak organizasyonu ile 19 Nisan’da Zürih’te gerçekleştirildi.
5 kıtadan yaklaşık 130 katılımcının bir araya geldiği çalıştaya, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) Başkanı ve ITMF Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Kayhan, sendikamız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Denizer ve Genel Sekreter Yardımcısı Levent Oğuz da katıldı.
Swissmem Başkanı Ernesto Maurer ve ITMF Başkanı Jas Bedi’nin açılış konuşmalarını, katılımcıların sunumları izledi. Dünya Ekonomik Forumu’nda Üretim Sisteminin Geleceği Girişimi yöneticisi Attila Turos 4. Sanayi Devrimi’ne ilişkin zorluklar ve fırsatlar hakkında, Adidas’ta Tekstil Mühendisliği Kıdemli Yöneticisi Dr. James Tarrier markanın Speed Factory üretimi ve inovasyon anlayışı ile ilgili konuşmalar yaptı. Çin Ulusal Tekstil ve Hazır Giyim Konseyi (CNTAC) Başkanı ve aynı zamanda ITMF Başkan Yardımcısı Ruizhe Sun ise tekstil sanayiinde 4. Sanayi Devrimini yakalamak için ülkesinin stratejisi hakkında görüşlerini paylaştı.
Sunumların ardından, tekstil makineleri üreticileri (Saurer, Oerlikon, Picanol, Groz-Beckert, Benninger ve EFI Reggiani) gelecekteki piyasa eğilimleri hakkında görüşlerini açıkladı. ITMF Genel Müdürü Dr. Christian Schindler de Uluslararası Tekstil Makine Sevkiyat İstatistikleri’nin 2017 sonuçlarını sundu. Dr. Schindler kısa elyaf iğler, open-end rotorlar, çekim tekstürizasyonu iğleri, mekiksiz dokuma tezgâhları, elektronik düz örme makineleri, yuvarlak örme makineleri ve tekstil terbiye makineleri sevkiyatları alanında dünya genelinde ve bölgeler itibariyle en güncel verileri açıkladı.
Katılımcıların dünya tekstil makine sanayiinin büyük bir kesimini temsil ettiği çalıştay, makine piyasası şartlarının mevcut ve gelecekteki durumu hakkında öngörüleri değerlendirmek için önemli bir fırsat sağladı. Makine üreticilerine 2017’nin birinci çeyreğine kıyasla 2018’in birinci çeyreğinde alınan siparişlerin karşılaştırması sorulduğunda, katılımcıların çoğu 2018 yılı için olumlu görüş belirttiler. 2018’in ikinci yarısı için ise katılımcıların beklentisi daha da iyimser.

Sürdürülebilir üretimde tablo
Dünya Ekonomik Forumu’nda Üretim Sisteminin Geleceği Girişimi yöneticisi Attila Turos, “Sürdürülebilir Üretimi Hızlandırmak” başlıklı sunumunda 4. Sanayi Devrimi’ne ilişkin zorluklar ve fırsatlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Buna göre;
Sürdürülebilir üretimi hızlandırma projesi, Dünya Ekonomik Forumu’nun Çevre ve Doğal Kaynak Güvenliğinin Geleceğini Şekillendirme ve Üretim Sistemlerinin Geleceğini Şekillendirme girişimlerinin bir parçasını oluşturuyor.
Proje, üretim sistemlerinin daha verimli hale dönüştürülebilmesini, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerin en az seviyeye indirilerek refahın artırılmasını amaçlıyor. Bu dönüşümü gerçekleştirebilmek için, proje, ülkelere, COP21 (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı) taahhütlerini destekleyerek sürdürülebilir ekonomik büyüme gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunmak üzere çok paydaşlı bir platform hizmeti görüyor.
Projeye iş dünyası, hükümetler, uluslararası örgütler, sivil toplum, araştırma kurumları ve akademik kurumlar dahil.
Sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarda sistem değişimi yaratmak için çalışmalar üç safhadan oluşuyor:
1. Paydaşların sürdürülebilir üretim konusunda müşterek bir anlayış ve sistematikte bir araya getirilmesi.
2. Üretimin çevre açısından daha az zararlı, ekonomik ve sosyal açıdan daha faydalı olması için 4. Sanayi Devrimi’nde teknoloji, üretim politikası ve finansmanı güçlendirmek üzere bölgesel ve ülke stratejileri geliştirilmesi.
3. Ölçeklenebilir ve yinelenebilir prototip üretim projeleri başlatarak eyleme geçilmesi.
4. Sanayi Devrimi sürecinde, üretimi dönüştürmeye yönelik yeni teknolojiler sanayide kullanılmaya başladı. Teknolojik uygulamalar üç kategoride sınıflandırılabilir:
• Dijital: Bilgisayar bilimleri, elektronik ve iletişim alanındaki teknolojiler. Bu teknolojiler artan bilgi yoğunluğunu ve fiziki kaynakların bağlanabilirliğini değerlendiriyor.
• Fiziksel: Fizik ve malzemelerin temel özellikleri, enerji ve doğal olaylar gibi konulara dayalı teknolojiler.
• Biyolojik: Biyoloji ve biyolojik sistemler, canlı organizmalar veya bunların türevleri gibi konulara dayalı teknolojiler.

Üretim sistemindeki 12 gelişme
Dünya Ekonomik Forumu araştırmasına göre, 4. Sanayi Devrimi ile tekstil, hazır giyim ve ayakkabı sanayiinde, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne yönelik ilerlemeyi etkileme potansiyeli olan 12 üretim gelişmesi tespit edilmiş durumda. Bunlar;
1. Genetiği düzenlenmiş elyaf mahsulleri
2. İleri organik tarım
3. Bilimsel tarım uygulamaları (elyaf mahsulü için)
4. İleri dönüşümlü tekstil elyafları
5. Biyolojik olarak geliştirilmiş deri
6. Biyolojik esaslı polyester
7. Alternatif doğal elyaflar
8. Ayakkabı Fabrikası 5.0
9. Nano teknoloji ile geliştirilmiş kumaşlar
10. Moda sektörü için blok zinciri
11. İleri organik atık su yönetimi
12. Dikiş işleminde otomasyon
Söz konusu gelişmelerin değer zincirine etkisi ele alındığında, tekstil, hazır giyim ve ayakkabı sektörlerinde değer zincirinin tüm bölümlerinde üretime etkisi olduğu görülüyor.
Sürdürülebilir üretim gelişmelerinin potansiyel etkilerine örnek olarak ise şu tespitler yapılıyor:
• Tekstil, hazır giyim ve deri sanayiinde ekonomik açıdan zayıf yaklaşık 70 milyon işçi.
• Pamuk üretiminde değişken oranda sulama ile su tüketiminde yüzde 5-34 azalma.
• Tekstil atıklarının yüzde 85’i potansiyel olarak ileri dönüşüme tabi tutulabilir.
• Geleneksel polyester üretiminde 1 ton elyafta 10 kg’a kadar CO2 emisyonu.
• Organik deri alternatifleri sayesinde atıkların yüzde 80 azaltılması.
Attila Turos, konuşmasının son bölümünde, 4. Sanayi Devrimi çerçevesinde tekstil, hazır giyim ve ayakkabı sektörüne ilişkin gelişmelerin olumlu etkilerini en iyi şekilde kullanmak ve olumsuz sonuçları ayrıca ele almak için iş dünyasının çalışmalar yapması gerektiğini ifade etti.

Çin’in 4. Sanayi Devrimi stratejisi
Çin Ulusal Tekstil ve Hazır Giyim Konseyi (CNTAC) Başkanı ve aynı zamanda ITMF Başkan Yardımcısı Ruizhe Sun ise “Yeni Değişimleri Benimsemek ve Yeni Bir Çağa Öncülük Etmek - Çin Tekstil Sanayii ve 4. Sanayi Devrimi” başlıklı sunumunda, ülkesinin tekstil ve tekstil makineleri sanayiinin gelişimi hakkında bilgi vererek, Çin’in 4. Sanayi Devrimi’ne ilişkin görüşlerini de paylaştı.
Buna göre, Çin tekstil sanayiinin bilimsel ve teknolojik gelişiminin desteklenmesinde 4. Sanayi Devrimi’nin rolü üç alana yansıyor:
• Yeni malzemeler: Yüksek performanslı ileri teknoloji elyaflar, biyolojik esaslı elyaflar, farklı çok fonksiyonlu elyaflar, nano elyaflar, doğal elyaflar vb.
• Yeni üretim yöntemleri: Yüksek kalitede üretim, akıllı üretim, yeşil üretim, hizmete yönelik üretim.
• Yeni uygulamalar: Tıp, havacılık ve uzay, inşaat, taşımacılık, çevre koruma, kamu güvenliği vb. alanlarda.
Temel stratejik bilimsel araştırmanın başlıca kurumları olarak; yükseköğrenim okulları, bilimsel teknik araştırma kuruluşları, ulusal laboratuvarlar ve ulusal mühendislik teknoloji araştırma merkezleri sıralanabilir. Sanayi genelinde, “teknoloji alanında ittifak” ve “ürün geliştirmede ittifak” entegre yenilikçilik anlayışını oluşturuyor.

2017 İstatistikleri
Çalıştayda, ITMF Genel Müdürü Dr. Christian Schindler, ITMF’in dünya tekstil makineleri üreticileri ile işbirliği yaparak her sene gerçekleştirdiği Uluslararası Tekstil Makine Sevkiyat İstatistikleri’nin 2017 sonuçlarını sundu.
Yeni kısa elyaf iğ, uzun elyaf iğ ve open-end rotor sevkiyatları 2017 yılında 2016’ya göre sırasıyla yüzde 21, yüzde 46 ve yüzde 24 oranlarında artış gösterdi. Sevkiyatı yapılan çekim tekstürizasyon iğleri ve mekiksiz dokuma tezgâhı sayısı ise sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 13 oranlarında arttı. Yeni elektronik düz örme makineleri sevkiyatı yıllık yüzde 44 büyüme kaydetti. Buna karşın yuvarlak örme makineleri sevkiyatında 2017’de durgunluk görüldü (+yüzde 0.12).

İplik makineleri
Yeni kısa elyaf iğ sevkiyatı 2013 yılından beri ilk defa artış kaydetti. Kısa elyaf iğ artış miktarı yaklaşık 1.65 milyon iğ oldu. Yeni kısa elyaf iğlerin çoğunluğu (yüzde 95’i) Asya ülkelerine sevk edildi. Dünyanın en büyük kısa elyaf iğ yatırımcısı Çin yüzde 34 artış kaydetti. Bangladeş ve Vietnam’da ise sırasıyla yüzde 33 ve yüzde 39 oranlarında düşüş görüldü. Endonezya’ya kısa elyaf iğ sevkiyatı yüzde 135 oranında güçlü bir artış gösterdi. Kısa elyaf iğ segmentinde 2017 yılında en büyük altı yatırımcı ülke Çin, Hindistan, Özbekistan, Bangladeş, Pakistan ve Endonezya oldu. Uzun elyaf (yünlü) iğ alanında dünya sevkiyatı yüzde 46 artışla 2016 yılındaki 114 bin iğden 2017’de yaklaşık 165 bin iğe yükseldi. İran’a sevkiyat 2016’daki 11 bin iğden 2017’de 59 bin iğe yükselerek yüzde 445 oranında çok büyük bir artış gösterdi. Uzun elyaf iğlerin çoğunluğu (yüzde 68’i) Çin’e sevk edildi. Uzun elyaf iğlerin yüzde 30’u ise Avrupa’ya sevk edildi.
Open-end rotor sevkiyatı 2017’de yüzde 24 artarak 788 bin rotora ulaştı. Open-end rotor alanında dünya sevkiyatının yaklaşık yüzde 85’i Asya ülkelerine yapıldı. Asya ülkelerine yapılan sevkiyatlar yüzde 15 artarak yaklaşık 674 bin rotora ulaştı. Open-end rotorda dünyanın en büyük yatırımcısı Çin, 2017’de yatırımlarını sadece yüzde 6 oranında artırırken, İran, Brezilya, Özbekistan ve Japonya 2016’ya kıyasla 2 ila 4 katı daha fazla yatırım gerçekleştirdi. 2017’de dünyanın ikinci ve üçüncü en büyük yatırımcıları Türkiye ve Hindistan oldu. Tek ısıtıcılı çekim tekstürizasyon iğlerinde (başlıca polyamid filament üretiminde kullanılıyor) global sevkiyat, 2016’daki 8 bin 500’den 2017’de bin 60’a düşerek, yüzde 87 oranında geriledi. Tek ısıtıcılı çekim tekstürizasyon iğlerinin çoğunluğunun sevk edildiği Asya ülkelerinin payı yüzde 50 oldu. Asya’yı takiben, Doğu Avrupa ve Batı Avrupa’nın payı ise sırasıyla yüzde 36 ve yüzde 8 oldu.
Çift ısıtıcılı çekim tekstürizasyon iğleri (başlıca polyester filament üretiminde kullanılıyor) segmentinde ise, azalma eğilimi durdu ve global sevkiyatlar yıllık yüzde 27 artışla yaklaşık 340 bin iğe ulaştı. Global sevkiyat içerisinde Asya ülkelerinin toplam payı yüzde 90 oldu. Çin, global sevkiyatın yüzde 66’sı ile en büyük yatırımcı ülke olmaya devam ediyor.

Dokuma makineleri
2017’de mekiksiz dokuma tezgâhı sevkiyatı dünya genelinde yüzde 12 artışla 95 bin 400’e yükseldi. Hava-jetli, su-jetli ve rapier/projektil dokuma tezgâhlarının sevkiyatı sırasıyla yüzde 18 (27.000), yüzde 14 (36.200) ve yüzde 7 (32.000) artış gösterdi.
Global olarak tüm mekiksiz dokuma tezgâhı sevkiyatının çoğunluğu (yüzde 91’i) Asya ülkelerine yapıldı. Asya ülkelerine yapılan sevkiyatın yüzde 48’i su-jetli, yüzde 31’i rapier/projektil ve yüzde 28’i hava-jetli mekiksiz dokuma tezgâhlarından oluştu.

Yuvarlak ve düz örme makineleri
Geniş yuvarlak örme makinelerinin 2017’de dünya genelinde sevkiyatı yüzde 0.12 oranında hafifçe artarak 28 bin makineye ulaştı. Bu kategoride de Asya ülkeleri en büyük yatırımcı. Tüm yeni yuvarlak örme makinelerinin yüzde 84’ü Asya ülkelerine sevk edildi. Dünya toplamının yüzde 39’u ile Çin en büyük tek yatırımcı ülke. Hindistan ve Vietnam sırasıyla 5 bin 100 ve 2 bin makine ile ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.
Elektronik düz örme makineleri alanında 2017’de sevkiyat yüzde 44 artış ile şimdiye kadarki en yüksek seviye olan 202 bin makineye ulaştı. Yatırımlarda en yüksek payı yine yüzde 96 ile Asya ülkeleri aldı. Çin’in yatırımları 101 bin 550 makineden 154 bin 850 makineye yükseldi ve dünya toplam sevkiyatından aldığı pay yüzde 76 oldu.
Tekstil makineleri çalıştayının son bölümünde tüm katılımcıların iştirak ettiği bir oylama yapıldı. Katılımcılara 2018 yılında tekstil makineleri sipariş durumu hakkında genel ve ülke bazlı değerlendirmeleri soruldu.Makine üreticilerine 2017’nin birinci çeyreğine kıyasla 2018’in birinci çeyreğinde alınan siparişlerin karşılaştırması sorulduğunda, katılımcıların çoğu 2018 yılı için olumlu görüş belirttiler. 2018’in ikinci yarısı için ise katılımcıların beklentisi daha da iyimser.
Makine üreticilerine Türkiye’den sipariş alma konusunda 2018’in ikinci yarısında geçen yıla kıyasla beklentileri sorulduğunda, katılımcıların çoğu orta ve iyi seviyede görüş belirtti.