Hazır giyimcilerden iddialı plan: “Yeni bir hikâye yazacağız”

Hazır giyim ihracatını ikiye katlamayı ve pamuğun birim fiyatını artırmayı hedefleyen iddialı planı, yeni İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ile konuştuk.

Bilindiği üzere, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde (İHKİB) 3 Nisan’da yapılan seçim sonucunda başkanlık koltuğuna Mustafa Gültepe oturmuştu. Gültepe ve ekibinin göreve gelmesiyle yeni uygulamalar da devreye alınmaya başladı. ‘Dört Dörtlük Plan’ da bu uygulamalardan biri. Planın uygulanmasıyla, halihazırda 17 milyar dolar olan hazır giyim ihracatının ikiye katlanacağı hesap ediliyor.
“Yeni bir oyun kurgulamak ve iş modelimizi değiştirmek zorundaydık. Hazır Giyim Sektörü Vizyon Belgesi ile stratejimizi yeniden belirledik. Başkanlık görevini üstlenir üstlenmez, arkadaşlarımla birlikte yeni strateji çerçevesinde dört yıllık yol haritamızı oluşturan ‘Dört Dörtlük Plan’ı hazırladık. Şimdi stratejiyi eyleme dökme, yani iş zamanı. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için kolları sıvadık” diyen yeni İHKİB Başkanı, sorularımızı yanıtladı.

Geçtiğimiz aylarda ‘Dört Dörtlük Plan’ınızı duyurdunuz. Bu plan nasıl ortaya çıktı?
Hızlı gelişmelerin ve belirsizliklerin hâkim olduğu küresel ticarette, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün pazarlardaki güçlü konumunun sürdürülmesi için neler yapılması gerektiğini tespit etmek üzere bir çalışma başlattık.
Bu çalışma sonrasında Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü Vizyon Belgesi’ni ortaya çıkardık. Vizyon belgemiz bize altı stratejik hamle ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzün -günümüzde ve gelecekte- rekabetçiliğini pekiştireceğini ve hedefleri gerçekleştirebileceğimizi gösterdi. Bu hamleleri uygulamak için, ‘Dört Dörtlük Plan’ adını verdiğimiz yol haritamızı çizdik ve çalışmalarımıza başladık. 

Planın ne gibi aşamaları var?
Dört Dörtlük Plan’ın ilk aşaması, üretimin yeniden yapılandırılması. Bu kapsamda, öncelikle hazır giyimde güçlü bir ekosistem tasarımı yapacağız. Verimlilik ana unsur olacak. Lojistik merkez modeli ve dijital tedarik zinciri yönetimi ile değer zincirinin tüm aşamalarını birbirine entegre edeceğiz. Böylelikle hem hızımızı hem verimliliğimizi artıracağız.
İkinci adımda, ekosistemi büyütecek ve ileriye taşıyacak kaldıraçlar yaratacağız. Değer zincirinin her halkasında global oyuncular yaratacağız. Toplu ihracat ve hazır giyim ekosistem koordinasyon merkezi oluşturacağız.
Üçüncü adımda, tasarımcı-sanayici kazan-kazan işbirliği modelini oluşturacağız. Bu modeli Türk Moda Konseyi ve uluslararası tasarım merkezi müfredatını oluşturarak güçlü bir yapı üzerine kurgulayacağız. Böylelikle, tasarımcının yarattığı katma değeri sektöre kazandırarak ihracat değerini büyüteceğiz.
Nihai aşamada, sektörün her düzeyde algısını yeniden oluşturacağız, yeni bir hikâye ve yeni bir başarı öyküsü yazacağız. Markalaşma stratejik programı, konsept fuar modeli, global algı yönetimi gibi eylemlerle, dünya çapında beş büyük markanın ortaya çıkmasını sağlayacağız.

İHRACAT NASIL İKİ KATINA ÇIKACAK?
Planla birlikte ihracat değeri hangi seviyelere çıkacak?
Dört Dörtlük Plan, halihazırda belirgin bir rekabetçiliğe sahip ve alıcıların gözünde her zaman farklı bir konumda olan sektörümüzün gelişim ivmesini hızlandıracaktır. İşimizi iyi yaptığımız için küresel olarak rekabetçi bir konumdayız. Fakat işimizi daha bilinçli yaparsak, rakiplerimizin gerisinde kalmaz ve daha da iyi konuma yükselebiliriz.
Dört Dörtlük Plan üretimde yeniden yapılanma ile 6 milyar dolar; değer zincirine ekleyeceğimiz büyük oyuncularla 3 milyar dolar; tasarımcı sanayici işbirliği ile 2 milyar dolar; global beş marka üzerinden 5 milyar dolar olmak üzere; ihracatımıza toplam 16 milyar dolar katkı sağlayacak. Bu sayede 17 milyar dolarlık ihracatımızı 33 milyar dolara taşımış olacağız. Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü olarak 2017 yılında yüzde 0,5 artışla 17 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise ihracatımız yüzde 10,6 oranında artış gösterdi. Dört Dörtlük
Plan ile bu seviyeyi 33 milyar dolara taşımış olacağız.

Kilogram başına birim fiyatı hangi seviyelere çıkarmayı hedefliyorsunuz?
Dört Dörtlük Plan sayesinde üretimde verimlilik artışı ile ihracatta kilogram birim fiyatımız ortalama 19-20 dolar/kilogramken, markalı ihracatta ortalama 40 dolar/kilogram, tasarım ürünlerinde 60 dolar/kilogram ve genel olarak 30 dolar/kilograma yükseltmeyi hedefliyoruz.

Son yıllarda hazır giyimcilerin ihracat karnesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz, -ihracat odaklı ve katma değeri yüksek bir sektör olarak- Türk ekonomisine ihracata dayalı kalkınma modelinin benimsendiği 1980’li yıllardan itibaren yükselen bir seyirle döviz kazandırıyor. Son yıllarda bölgesel ve küresel çapta ekonomik ve siyasi sorunlar ve belirsizlikler yaşadık. Ancak bu zamanlarda dahi sektörümüzün ihracat değerinde bir gerileme yaşanmadı. Bu durumu açıklayabilecek en önemli unsur, şüphesiz hazır giyim ve konfeksiyon sektörü olarak sahip olduğumuz hızlı, dinamik ve rekabetçi yapı ile alıcılara verdiğimiz güven. Son yıllarda yaşanan gelişmeler, alıcıların ülkemize gelmesini olumsuz etkilemiş olsa dahi, alım tercihlerini ülkemizden yana kullanmalarını değiştirmedi. İHKİB olarak, sektörümüzü ve gelecek vizyonlarımızı yurtdışında da tüm sektör temsilcilerine ve paydaşlarımıza anlatıyoruz.

Yıl sonu için ihracatta hangi seviyeler yakalanabilir?
2018 ile birlikte hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımızda görülen duraksama eğiliminin sona erdiğini ve ihracatımızda ortalamada yüzde 10 ve ilk 10 ihracat pazarımız arasında ise yüzde 30’lara varan önemli artışlar kaydetmeye başladığımızı görüyoruz. 2018 sonu itibarıyla yüzde 10 artışla 19 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşmayı, hatta daha da üzerine çıkmayı planlıyoruz.    

“SOMUT KARŞILIĞI AB’DE ALACAĞIZ”
Türk hazır giyimcileri Dört Dörtlük Plan dahilinde hangi pazarlara odaklanacak?
Dört Dörtlük Plan, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün -üretimden tasarıma ve perakendeye kadar- tüm değer zincirinde verimlilik ve kalite artışı yoluyla küresel pazarlarda rekabetçiliğimizin artırılmasına odaklandı. Söz konusu plan, bu çerçevede tüm ihracat pazarlarımızı ve yeni muhtemel ihracat pazarlarımızı kapsıyor. Planın uygulanması ile oluşacak etkilerin, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımızın genelinde görüleceğini öngörüyoruz.
Öte yandan, ihracatımızın önemli bir bölümünü AB ülkelerine yapıyoruz. Çalışmalarımız, AB pazarlarında ihracatımızı daha da artırabileceğimizi ortaya koyuyor. Dijitalleşmenin ve üretimden perakendeye tedarik zincirinde dijitalleşme sonucu ortaya çıkacak yeni iş modellerinin en fazla AB’li alıcılar ve tüketiciler üzerinde etkili olacağını hesaba katarsak, hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzde bu yönde atılacak adımların somut karşılığının AB pazarlarında daha yüksek olabileceğini söyleyebiliriz.

Bu bağlamda yeni pazarlar, yeni rotasyonlar söz konusu mu?
Plan ile edineceğimiz rekabet avantajları, ABD pazarında da bize büyük kazanç olarak geri dönebilir. Bildiğiniz üzere; ABD’ye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız son yıllarda artış eğilimine girdi. Bu pazara yönelik gerek tanıtım gerekse rekabetçiliğimizi artırmaya yönelik diğer faaliyetlerimiz hızlanarak devam ediyor.
Irak ve komşu ülkeler, Ortadoğu ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Rusya, Doğu Avrupa ülkelerine hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız bu ülkelerdeki pazar koşullarına da bağlı olarak artıyor. Dört Dörtlük Plan’ımızla elde edeceğimiz rekabet avantajlarının bu pazarlarda da etkisi olacağını ifade edebiliriz.
Hatta halen rakip olarak küresel ticarette karşımıza çıkan hazır giyim ve konfeksiyon üreticisi Asya ülkelerinde dahi Dört Dörtlük Plan’ı uygulayarak doğru kanallarla pazara girdiğimizde önemli rekabet avantajları yaşayabileceğimizi söyleyebilirim.