Dokuma Meslek Dalı Revize Ulusal Meslek Standartları

Dokuma Meslek Dalı Revize Ulusal Meslek Standartları görüşe sunulmuştur

Temel görevi “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini” kurmak ve işletmek olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)  tekstil sektöründe yer alan mesleklerin ulusal meslek standartlarının hazırlanması için Sendikamızı yetkilendirmiştir.

Sendikamız tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde tekstil sektöründe yer alan 28 adet meslek standardı resmi gazetede yayımlanarak ulusal meslek standardı olarak yürürlüğe girmiştir.
5544 sayılı MYK Kanunu ve ilgili mevzuat gereği; yürürlükte olan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilerek güncellenmektedir. Bu kapsamda, Sendikamız tarafından gerekli araştırma, inceleme, analiz ve saha çalışmaları tamamlanarak aşağıda belirtilen revize ulusal meslek standartları ilgili kurum ve kişilerin görüşlerine sunulmaktadır.
Revize Ulusal Meslek Standartları:
Çözgü Operatörü (Seviye 3)
Tahar Operatörü (Seviye3)
Dokuma Operatörü (Seviye 3)
Dokuma Operatörü (Seviye 4)
Dokuma Operatörü (Seviye 5)Standartların en doğru biçimde hazırlanması açısından kuruluşunuzda ve/veya kuruluşunuz iştiraklerinde konu ile ilgili meslek grubunda görev alan meslek elemanlarının ve/veya yöneticilerinin görüş ve önerileri önem taşımaktadır.

Bu bağlamda, revize ulusal meslek standartlarını incelemeniz ertesinde görüşlerinizi aşağıda yer alan “Ek-3 Görüş ve Değerlendirme Formuna” her bir meslek için ayrı ayrı doldurarak e-mail ile (gamze.kilinc@tekstilisveren.org.tr) 01 Şubat 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Sendikamıza gönderilmesini hususunu bilgilerinize arz/rica ederiz.
Görüş ve Değerlendirme Formları:
Çözgü Operatörü (Seviye 3) Görüş ve Değerlendirme Formu,
Tahar Operatörü (Seviye 3) Görüş ve Değerlendirme Formu,
Dokuma Operatörü (Seviye 3) Görüş ve Değerlendirme Formu,
Dokuma Operatörü (Seviye 4) Görüş ve Değerlendirme Formu,
Dokuma Operatörü (Seviye 5) Görüş ve Değerlendirme Formu,