Meslek Standartları


Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 5544 Sayılı Kanun’la kurulmuş, Avrupa Birliği ile uyumlu ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmekle görevlendirilmiştir. MYK, ulusal yeterlilik sisteminin ilk aşaması olan meslek standartlarını, her sektörde gerekli bilgi deneyim ve alt yapı gibi kriterleri göz önüne alarak yaptığı değerlendirme ertesinde yine sektör kurum ve kuruluşlarına hazırlatmaktadır. 

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Tekstil sektöründe yer alan meslek standartlarını hazırlamak üzere 23 Ocak 2009 tarihinde MYK tarafından yetkilendirilmiştir. Sendikamız, MYK ile imzalanan “Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” kapsamında çalışmalarını yürütmektedir.
 
Sendikamız tarafından hazırlanacak Meslek Standartları çalışmaları ilgili mercilerin görüş ve onayından geçtikten sonra ulusal meslek standardı olarak resmi gazete yayınlanacak, mesleki eğitim standartları ve yeterliliklerinin geliştirilmesine, etkin bir ölçme ve değerlendirme ile belgelendirme sisteminin kurulmasına temel teşkil edecektir.

Çalışanların yetkinliklerinin belgelenmesi konusunda önemli katkılar sağlayacak meslek standartları kişisel ve sektörel gelişim açısından da büyük değer taşımaktadır. Çalışanların niteliklerinin artırılmasına katkı sağlayacağı inanılan ulusal yeterlilik sistemi ile Türk sanayisinin rekabet gücünün attırılması hedeflenmektedir. 
 
Tekstil Sektörü
Tekstil sektöründe meslek standartları hazırlama çalışmalarını yürüten Sendikamız, oluşturulan plan çerçevesinde; İplik, Terbiye, Örme, Dokuma, Non-woven, Tekstil Laborantlığı ve Tekstil Tasarım meslekleriyle ilgili meslek standartlarını hazırlayarak MYK’ya teslim edecektir.
 
 
 
Resmi Gazetede Yayınlanmış Ulusal Meslek Standartları
 
İplik Meslek Dalı (11 Aralık 2009 tarih ve 27429 sayılı Resmi Gazete);
 
Örme Meslek Dalı (14 Eylül 2010 tarih ve 27699 sayılı Resmi Gazete);
 
 
Dokusuz Yüzey (Non-woven) Meslek Dalı (14 Eylül 2010 tarih ve 27699 sayılı Resmi Gazete);
 
Dokuma meslek dalı (07.06.2011 tarih ve 27881 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete);
1. Çözgü Operatörü (Seviye 3)
2. Tahar Operatörü (Seviye 3)
3. Dokuma Operatörü (Seviye 3)
4. Dokuma Operatörü (Seviye 4)
5. Dokuma Sorumlusu (Seviye 5) 

Laboratuvar Meslek Dalı (29 Kasım 2013 tarih ve 28836 sayılı Resmi Gazete)
1. Tekstil Test Laborantı (Seviye 4)
2. Tekstil Test Laboratuvar sorumlusu (Seviye 5)