MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİ

METEM’LER (ÇERKEZKÖY, ADANA,KAYSERİ)




Image

Tekstil sektöründe yoğunlaşan rekabet şartları, kullanılması zorunlu hale gelen yeni ve ileri teknoloji vasıflı insan gücüne olan ihtiyacı giderek arttırmaktadır. Ancak söz konusu insan gücünü yetiştiren örgün ve yaygın eğitim kurumları bir yandan öğretmen, müfredat, teknik donanım ve ders malzemeleri açısından yetersiz kalmakta diğer yandan ise yine söz konusu insan gücü teorik öğretime bağlı işletme uygulamasında deneyim kazanma bakımından yeterli fırsat bulamamaktadır.

1986 yılından itibaren Türkiye’de uygulanmaya başlanmış olan okul-işletme (öğrenci-çırak) ikili mesleki eğitim sisteminde bu kısır döngüden dolayı eksiklikler doğmuş, uygulama zorlukları ile karşılaşılmıştır. Sonuç ise, sektörün ihtiyacı olan vasıflı insan gücünün yeterli seviyede yetiştirilip, istihdam edilmemesinden dolayı üretimde kayıplar, verim ve en önemlisi de rekabet kabiliyeti
düşüklüğüdür.

Bu noktadan hareketle, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ve Türk Tekstil Vakfı, mevcut ikili mesleki eğitim sistemine üçüncü bir boyut ekleyerek, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri/METEM’LER projesini hayata geçirmiştir.

Türk Tekstil Vakfı’nın amaçları arasında yer alan,  sektörün dünya pazarında daha etkin olmasını sağlamak hedefi insan kaynağının sektör açısından söz konusu pazarlarla rekabet edebilecek düzeye gelmesi ve/veya bu düzeyi korumasını mümkün kılacak şekilde vasıflandırılmasına bağlı olması sebebiyle söz konusu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri sektörün tüm işletmelerine hizmet vermesi amacıyla planlanmıştır.

Bu amacın en önemli noktası Mesleki ve Teknik Eğitimin bu merkezlerde teorik ve uygulamalı olarak etkin hale getirilmesidir. Bu proje kapsamında Almanya Federal Mesleki Eğitim Enstitüsü (BIBB) ile de yapılan çalışmalarda tekstil sektöründeki son gelişmelere göre öncelikli tekstil meslek standartları belirlenmiştir.



Buna göre; İplik-Dokuma-Dokuma Desinatörlüğü-Örgü-Boya-Baskı-Terbiye, Laborant-Mekatronik dallarında hem teorik hem de uygulamalı meslek eğitimleri bu merkezlerde verilmektedir. Bu merkezlerimizde eğitim Örgün Eğitim ve Yaygın Eğitim olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Bu eğitimler;
ÖRGÜN EĞİTİM kapsamında Anadolu Meslek Lisesi öğrencilerine 9.sınıftan itibaren verilen 4 yıllık Tekstil Teknolojileri ve Endüstriyel Otomasyon alanlarında verilen eğitim,

Tekstil Teknolojileri ve Endüstriyel Otomasyon alanlarında örgün eğitimlerine çeşitli meslek
liselerinde devam eden öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimi, Tekstil işletmelerinde çalışmakta olan her düzeydeki elemanlara mesleki gelişimlerini desteklemek amaçlı YAYGIN EĞİTİM kapsamında mesleki eğitim,

Mesleği olmayan hayat boyu öğrenme sürecinde aktif olarak çalışmayan halka ücretsiz meslek edindirme eğitimleri,

Meslek Yüksek Okulları veya Fakültelerde okuyan öğrenciler için yaz stajları,

Meslek öğretmenlerinin eğitimi şeklindedir.



METEM Projesi, Çerkezköy, Adana ve Kayseri olmak üzere 3 ayrı yerde Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Türk Tekstil Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa imzalanan bir protokol ile hayata geçirilmiştir.