SENDİKAMIZDAN ÜYELERE EĞİTİM DESTEĞİ

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, üyelerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, bugüne kadar yapılan desteklerden çok daha geniş kapsamlı olan “Eğitim Destek Projesi”ni başlatma kararı aldı. Söz konusu Eğitim Destek Projesi, Zorunlu Mesleki Eğitimleri, Zorunlu Olmayan Mesleki Eğitimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini ve Kurumsal Eğitimleri kapsamaktadır.

MESLEKİ EĞİTİMLER
İlk etapta, Zorunlu olan ve Zorunlu olmayan Mesleki Eğitimler ile ilgili olarak gerekli çalışmalar tamamlanmış ve 2013 Aralık ayı içerisinde üye işyerlerine desteğin kapsamı ve işleyiş biçimi duyurulmuştur.

28706 Sayılı «Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine dair Yönetmeliğe» göre alınması gereken Zorunlu Mesleki Eğitimler ve Zorunlu Olmayan Mesleki Eğitimler’in gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Türk Tekstil Vakfı ve Festo Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme imzalamıştır.

Zorunlu Mesleki Eğitimler kapsamında, Türk Tekstil Vakfı METEMLER’de görevli eğitmenler tarafından verilecek eğitimler sonrasında başarılı olan çalışanlara Milli Eğititm Bakanlığınca onaylı sertifika verilecektir.
 
Eğitim almak isteyen firmalara, Dokuma, Desen Tasarım, İplik, Örme, Terbiye, Boyama, Mekatronik ve Teknik eğitimler konusunda 144 farklı eğitim başlığında hizmet verilecektir.  Festo Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilecek olan makinaların bakım, arıza tespiti, onarım, montaj, taşıma, devreye alma vb. görevlere yönelik Mekatronik ve Teknik eğitimlerin sonucunda ise başarılı olan çalışanlara uluslararası geçerliliği olan FESTO SERTİFİKASI verilecektir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
İkinci etapta 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte önemi iyice artan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile ilgili olarak gerekli çalışmalar tamamlanmış ve üye işyerlerine desteğin kapsamı, uygulama esasları duyurulmuştur.

Üye işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü oluşturmayı amaçlayan Sendikamız 43 ayrı eğitim başlığında 5 ayrı uzman firma ile sözleşme imzalamıştır. Bu firmalar; Artı Danışmanlık, Dönüşen Adam, BSI Group Eurasia Belgelendirme, Lokman Hekim Sağlık Vakfı, Akademika Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri’dir.
 
Üye işyerlerinin, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitim ihtiyaçlarının tamamını karşılayacak şekilde seçilen eğitimler birçok ayrı kategoride yer almaktadır.  Bu eğitimler Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İlkyardım Eğitimi, Uykusuzlukla ve Yorgunlukla Mücadele Eğitimi, Etiketleme Kilitleme Eğitimleri, Taşeron Eğitimi, OHSAS 18001 İç Tetkikçi Eğitimi, NEBOSH gibi eğitimlerden oluşmaktadır.
 
Akademika Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri ile gerçekleştireceğimiz çalışma kapsamında yaratıcı drama/forum tiyatro tekniği ile birçok çalışana ulaşılmak istenmektedir.

KURUMSAL EĞİTİMLER
Son olarak, Sendikamız, üye işyerlerinin Zorunlu – Zorunlu Olmayan Mesleki Eğitimler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri dışındaki “Kurumsal Eğitim İhtiyaçları”nı tespit etmek adına talep eden üye işyerlerinde Eğitim İhtiyaç Analizi yaptırılması kararı almıştır.

İzgören Akademi Eğitim Danışmanlık firması tarafından yapılacak “Eğitim İhtiyaç Analizi” sonrasında üye işyerlerinin Yönetim, İnsan Kaynakları, Pazarlama ve Finans, Satış ve Tedarik Zinciri, Çalışan Performansı ve Süreç İyileştirme gibi konulardaki eğitim ihtiyaçları ve öncelikleri tespit edilecek ve sonrasında bu eğitimlerin üye işyerlerine verilmesi ile ilgili uygulama esasları belirlenecektir.

Eğitim İhtiyaç Analizi anlaşmalı danışman firmamız tarafından Üye işyerlerinde gerçekleşecek olup, yönetim toplantısı, odak grup çalışması ve birebir görüşmeleri kapsayacaktır.

YALIN 6 SİGMA EĞİTİMLERİ
Günümüzde, rekabet baskısı altında çok zorlanan işverenler esas faaliyet gelirlerini arttırmak için maliyetlerini kısmayı hedeflemektedirler. Rekabete bağlı olarak karlılıklar tek haneli rakamlara düşmeye başlayınca, maliyetleri kontrol edebilmek için yetkinliği yüksek çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır. İşini derinlemesine bilen çalışanlar için eğitimler alınmaktadır. TTSİS olarak biz bu aşamadaki işverenlere yardımcı olabilmek, rekabet güçlerini arttırabilmek için 2007 yılından bu yana Yalın Altı Sigma eğitimlerinin tamamını destekliyoruz.
Bu desteğimizden bu güne dek kurumsal düzeyde 21 üye firma yararlanmıştır. Bu firmalardan birkaçı ise; Bossa, Coats, Söktaş, Yünsa, Kordsa, Saray Halı, Yataş, Bahariye, Levis, Dinarsu, Karsu, Harmacı Etiket, Aktops…’dur.

2007-2013 Haziran dönemi göz önüne alındığında, eğitimleri hayata geçiren firmalarda 270 KK, 175 YK, 9 UKK  yetiştirilmiş, proje liderlerince 600’nin üzerinde proje tamamlanmış, sendikamız tarafından söz konusu projelere yaklaşık 5 milyon TL  kaynak aktarılmış,  firmalardan yıl sonlarında alınan raporlarda belirtildiği üzere tamamlanan projelerden yaklaşık 70 milyon TL getiri sağlanmıştır. Yalın 6 Sigma Eğitim desteğimiz devam etmekte olup, S.P.A.C. Danışmanlık’tan hizmet alınmaktadır.