Misyon

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, tekstil işkolunda faaliyet gösteren üye işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini mevzuat çerçevesinde korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak, fonları vasıtasıyla üyelerinin iştigal konuları ile ilgili tüm ekonomik ve sınai faaliyetlerini mevzuat çerçevesinde desteklemek,bu amaçla yatırım ve/veya ortak girişimlerde bulunmak, verimli ve uyumlu çalışmalarına yardımcı olmak, üyelerini temsil etmek,toplu iş sözleşmesi akdetmek, çalışma barışını kurmak ve devam ettirmek amacıyla yurtiçi ve yurt dışında faaliyette bulunan ve hizmet veren bir kuruluştur.

Türkiye’de, işçi sendikalarıyla grup toplu iş sözleşmesi yapan ilk işveren sendikası olarak   işveren ve işçi kesiminin hassasiyetlerini her dönemde değerlendiren , iş hayatında devamlılığın sosyal diyalog ile kuvvetlendirilerek sürdürülmesi  ilkesine inanan  Sendikamız  sosyal tarafların  güvenini kazanmıştır.

Sendikamız, temsil ettiği üye firmaların, çalışma hayatında karşılaştıkları zorluklara çözüm aramak, yasal düzenlemeler çerçevesinde ekonomik, hukuksal ve sosyal alanlardaki menfaatlerini korumak, mevcut standartları geliştirmek ve çağdaş yaşam şartlarının öngördüğü teknik ve hukuki alt yapı konusunda ki ihtiyaçları gidermek amacıyla çok çeşitli girişimler yapmaktadır.

Ülkemizin  ekonomik kalkınmasında sektörün sahip olduğu önemli  gücün  uluslararası platformlarda gündeme getirilmesi ,haksız rekabete maruz kalabilecekleri konularda öncü girişimlerle gerekli önlem ve savunmaların yapılabilmesi Sendikamızın uluslararası kuruluşlarda etkin konumlarda görev almasının ana sebepleri arasındadır.   

Sendikamız, ülkemizin geleceği için çağdaş, donanımlı bireyler yetiştirmenin en önemli sorumluluk olduğu  bilinci ile eğitim ve araştırma faaliyetlerine yönelik çok sayıda projenin gerçekleştirilmesinde görev almaktadır. Üniversite-sanayi işbirliği ana teması ile birçok  seminer, araştırma,rapor ve benzeri yayınlar hazırlanmaktadır.

Sendika faaliyetlerini ve çalışmalarını  kendi yayın organları yanında  görsel ve yazılı basın-yayın organıyla da duyurmakta, tekstil sektörüyle ilgili  konular  ulusal ve uluslararası basın kaynaklarından güncel olarak takip edilmektedir.

Sendikamız; yurt dışına yönelik gerçekleştirdiği  faaliyetlerde sektörün ve ülkemizin en etkin şekilde tanıtımı yanında uluslar arası partnerler,potansiyel müşteriler ve çözüm ortakları ile temaslara da büyük önem vermektedir.