TÜRK TEKSTİL VAKFIKURULUŞ

Türk Tekstil Vakfı 1991 yılında Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası tarafından İstanbul’da kurulmuştur.


AMAÇ

Türk Tekstil Sanayinin ve bu işkolu ile ilgili diğer iş kollarının ülke ekonomisi ve dünya pazarlarında etkinliğini sürdürmesi, bu etkinliğin yeni alanlara ve yeni mamullere yayılması ve yerleştirilmesi bakımından kaliteli iyi yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyacı karşılamak ve yetiştirmek amacıyla;

·         Tekstil ve Konfeksiyon eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak,

·         Araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

·         Tekstil ve Konfeksiyon sanayine, her kademede eleman yetiştirmek,

·         Ölçme, değerlendirme, bilgi, teknoloji aktarmak gibi hizmetlerle katkıda bulunmak suretiyle  ülke
kalkınmasına yardımcı olmak, misyonlarını yüklenmiştir.

 

YÖNETİM KURULU
Halit NARİN                              Yönetim Kurulu Başkanı

Lütfi PAKER                              Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Metin EMİROĞLU                      Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ahmet Hamdi TOPBAŞ             Yönetim Kurulu Üyesi

Başar AY                                  Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent BAŞER                           Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent ÇORAPÇI                      Yönetim Kurulu ÜyesiYÖNETIM KURULU YEDEK ÜYELERI

Mehmet Ali İNCE

Necmettin ÖZTEMİR

Erhan GÜRCAN

Sadık DÖNMEZER

Ömer TEKOĞLUDENETİM KURULU

Bülent AYDIN                        Asil Üye

Tuğrul BORNOVALI             
Asil Üye   

Salih BÜYÜKBAYRAK           
Asil Üye

Ulaş OLGUN                       
Yedek Üye   

Ercüment RONA                
Yedek Üye

Türker ARSLAN                 
Yedek Üye
HİZMETLER


Türk Tekstil Vakfı şirketlere çeşitli eğitimler sunar;

·         Şirket içi özel eğitimler       

·         Şirket içi mesleki eğitimler       

·         Genel Eğitimler
 

GENEL EĞİTİMLER

AB Standartlarına uygun Mesleki Eğitimler
Tekstil Meslek Liselerindeki eğitim standartlarını AB Standartlarına uygun hale getirmek amacıyla pratik eğitimler için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir protokol kapsamında Çerkezköy, Adana ve Kayseri olmak üzere 3 ayrı bölgede, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri METEMleri kurmuştur. Bu merkezlerde hem Tekstil Meslek Liseleri öğrencileri örgün eğitim çerçevesinde eğitilmekte hem de işletmelerde beceri eğitimi kapsamında yaygın eğitim verilmektedir.

Bu merkezlerde eğitim görenlere verilecek diploma ve sertifikaların AB standartlarına uygunluğu ayrıca Alman Federal Meslek Örgütü tarafından da onaylanmaktadır.

Üniversitelerle İşbirliği
Üniversitelerin Tekstil Bölümlerinden, sektörün teknolojik gelişiminin takibi amacıyla;     
Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, fuar ziyaretlerine katılımlar sürdürülmektedir.
Üniversitelere; bilgisayar ve tekstil labarotuarları kurulmuştur.

Ar-Ge Faaliyetleri
Ar-Ge Faaliyetlerine önem verilmiştir.


YAYINLAR

·       Dokuma, İplik, Örme, Konfeksiyon Temel Eğitim programlarına uygun derlemeler

·       Tekstil Dijital (Injet) Baskı Teknolojisi Temel İlkeleri ve Gelişim Süreci

·       Teknik Tekstiller

·       Tasarımda Konstrüksiyon Esasları

·       Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi (IPPS) (Tercüme)
    
·       Optik Beyazlatıcıların Reaktif ve Pigment Baskı Üzerine Etkileri

·       Kompakt ve Konvansiyonel Ring İpliklerden Dokunan ve Örülen Kumaşların Boya-Baskı

         İşlemleri Öncesi ve Sonrası Özelliklerinin Karşılaştırılması
    
·       Pamuk İpliklerinde Tüylülüğün Nedenleri ve Azaltılma Olanakları Üzerine bir Çalışma

·       Farklı Viskon Tiplerinin Boyar Maddelerle Basılmasında Karşılaşılan Sorunların Giderilmesi                     Türk Tekstil Vakfı İletişim

Adres:             Metro City A Ofis Blok, Büyükdere Cad.
                        No:171/18 Levent/İstanbul

Tel:                  0212 344 11 35 Pbx

Fax:                  0212 344 11 39

e-mail:             info@turktekstilvakfi.com

Internet sitesi:  www.turktekstilvakfi.com