TİSK

(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)


Türkiye'de işveren sendikaları 1961 Anayasasının çıkarılmasından sonra kurulmuştur. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu;  Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nın da aralarında bulunduğu altı işveren sendikasının  "İstanbul İşveren Sendikaları Birliği" adı altında toplanmalarıyla 15 Ekim 1961 tarihinde kurulmuştur.
Ülke çapında bir örgütlenmeye gidilmesiyle Birliğin adı 20 Aralık 1962 tarihinde toplanan II. Olağan Genel Kurul'da "Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu" olarak değiştirilmiştir.

Çeşitli tarihlerde katılan sendikalarla, Konfederasyon üyelerinin sayısı 22'ye ulaşmıştır. Sendikamız Yönetim Kurulu Üyesi N. Özcan Özenbay TİSK Yönetim Kurulu’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. N.Ö. Özenbay’ın yanı sıra Nevzat Seyok, M. Sinan Abeş ve Nadir Yürüktümen’de TİSK Yönetim Kurulu’nda Sendikamızı temsil eden diğer yönetim kurulu üyelerimizdir. Yine Sendikamız TİSK Denetleme Kurulu’nda  Aydın Fethi Baytan ve Disiplin Kurulu’nda Selahaddin Bitlis tarafından temsil edilmektedir.