IWTO - International Wool Textile Organisation

(Uluslararası Yünlü Tekstil Örgütü)


IWTO dünya yünlü tekstil ticaret ve sanayiinin menfaatlerini temsil eden uluslararası bir kuruluştur. Dünyada yün ve benzeri elyafın üretimi, ticareti, işlenmesi, iplik haline getirilmesi, dokunması, konfeksiyon ve perakendeye kadar tüm işlemlerle ilgili sınai ve ticari faaliyet alanlarını kapsamakta, tüm bu konularda üye ülkelerin müşterek ilgi alanına giren hususları müzakere etmek için uluslararası bir forum oluşturmakta ve sektörün sözcülüğünü yapmaktadır. IWTO 1924 yılında İngiliz ve Fransız yünlü tekstil sanayilerini temsil eden kurumlar arasında imzalanan bir tahkim anlaşmasından doğmuştur.

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası 1977 yılında IWTO’ya üye olmuştur.

Ormo Group ‘tan Osman Kılıç IWTO İcra Kurulu üyesi olarak sendikamızı temsil etmektedir.

 

 

 

IWTO

International Wool Textile Organisation

Rue de l'Industrie 4

B - 1000 Brussels, Belgium

Tel: +(32) 2 505 40 10

Fax:+(32) 2 503 47 85

www.iwto.org